Medische verhalen

Wel of geen defibrillatietest tijdens ICD-implantatie (januari 2015)

Bij ICD-implantatie wordt routinematig een defibrillatietest uitgevoerd – een testshock – om te kijken of de ICD goed werkt. Recent is onderzoek gedaan naar de vraag of deze test veilig en noodzakelijk is.

 

Auteurs: M.W. van Bemmel, MD, P.P.H.M. Delnoy, MD, PhD, Isalaklinieken Zwolle

 

Implanteerbare defibrillators (ICD’s) worden sinds de jaren tachtig geïmplanteerd bij mensen die een levensbedreigende ritmestoornis hebben gehad en later ook bij mensen met een verhoogde kans daarop. Vanaf de begintijd van de implantaties werd de werking van de ICD’s getest tijdens of enkele dagen na implantatie: de patiënt wordt onder narcose gebracht, er wordt een ritmestoornis opgewekt en de ICD herkent en beëindigt de ritmestoornis met een elektrische schok. Als de ICD niet goed werkt, worden de instellingen aangepast, wordt een andere plaats gezocht voor de schokdraad of worden extra draden bijgeplaatst; vervolgens wordt er opnieuw getest.

 

SIMPLE-trial

De laatste jaren is de techniek van de ICD’s zo veel verbeterd dat het steeds minder vaak voorkomt dat een defibrillatietest faalt. Daarmee kwam de vraag op of het nog wel nodig is om standaard een defibrillatietest uit te voeren. Deze vraag werd onderzocht in de SIMPLE-trial (Shockless Implant Evaluation: evaluatie van implanteren zonder testshock) die medio mei 2014 op het Amerikaanse congres van de Heart Rhythm Society is gepresenteerd. Dit is een grote gerandomiseerde studie (een studie waarbij de onderzochte personen willekeurig worden ingedeeld in twee groepen) waarbij gekeken is of het routinematig uitvoeren van een defibrillatietest tijdens implantatie van een defibrillator veilig is en of het wel nodig is. In totaal deden ongeveer 2500 patiënten mee aan dit onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd in negentig ziekenhuizen verdeeld over Canada, Europa, Israël en Azië. Het onderzoek bestond uit twee behandelarmen: de ene helft van de patiënten kreeg tijdens de implantatie wél een defibrillatietest, de andere helft kreeg géén defibrillatietest. De ICD werd daarna in beide groepen hetzelfde ingesteld. Na implantatie werden de patiënten gedurende ongeveer drie jaar gevolgd.

 

Bevindingen

Uit de resultaten blijkt dat het uitvoeren van een defibrillatietest veilig is: de kans op complicaties na de implantatie was niet groter als er een defibrillatietest was uitgevoerd. Ook bleek dat de kans op een onsuccesvolle ICD-shock of overlijden aan een fatale ritmestoornis niet groter was als er geen defibrillatietest werd uitgevoerd. Daarbij moet wel worden gezegd dat deze studie nog niet verschenen is in een wetenschappelijk tijdschrift, dus de uitkomsten hebben we nog niet in detail kunnen beoordelen. Wel kunnen we voorlopig concluderen dat het routinematig uitvoeren van een defibrillatietest in ieder geval veilig is. Of het ook nodig is, moet per patiënt worden bekeken en altijd beoordeeld worden door de behandelend cardioloog.

 

Lees meer

Open archief (52 artikelen)