Disclaimer

De redactie van deze website verricht haar taak onder verantwoordelijkheid van de Stichting ICD dragers Nederland. Aan voorlichting, adviezen en dergelijke, al dan niet gepubliceerd, wordt steeds de grootst mogelijke aandacht besteed. De ervaring heeft echter geleerd dat desondanks fouten niet geheel uit te sluiten zijn. Daarom kan generlei verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onbedoelde gevolgen.