STIN: voor en door ICD-dragers

STIN helpt ICD-dragers en hun naasten wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning, advies en informatie. Ook voert STIN overleg met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden over alle aangelegenheden die verband houden met de belangenbehartiging van deze groep hartpatiënten in Nederland.  Lees verder >