Medische verhalen

Vervanging ICD niet altijd vanzelfsprekend. Een voorstel (april 2012)

Gijs Sterks, redactie (vertaler)

In het gezaghebbende medische tijdschrift New England Journal of Medicine vraagt een werkgroep zich af of het een wet van Meden en Perzen is dat de ICD wordt vervangen als de batterij leeg is. Ons redactielid Gijs Sterks vatte de inhoud voor onze lezers samen.

 

Volgens de auteurs van het artikel onder leiding van dr. Daniel B. Kramer van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston hoeft vervanging van de ICD geen automatisme te zijn. ‘Zowel het patiënten- als het maatschappelijk perspectief, de kosten en de onzekerheid van ICD-therapie pleiten voor een meer overwogen en genuanceerde benadering van de vervanging van een ICD' schrijven ze. 'Het is de hoogste tijd voor een evaluatie van de klinische en ethische aspecten daarvan.'

 

Zij stellen allereerst voor om te bekijken of de gezondheidstoestand van de patiënt wiens ICD moet worden vervangen niet zodanig verbeterd of verslechterd is dat wisseling niet meer gewenst is. Onderliggende ziektes of bijkomende aandoeningen kunnen aanzienlijk zijn verergerd waardoor de levensverwachting is afgenomen. Maar het is ook mogelijk dat de hartfunctie en ejectiefractie (EF) merkbaar zijn verbeterd.

 

Daarnaast vinden zij het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt. Ervaringen tijdens het ‘leven met het apparaat' kunnen invloed hebben op zijn visie op vervanging. Dit speelt vooral als zich bij de oorspronkelijke implantatie complicaties hebben voorgedaan of als de ICD een of meerdere keren onterecht een shock heeft gegeven.

 

De auteurs zijn er zich van bewust dat het niet eenvoudig is een dergelijke omslag in het bestaande systeem te bewerkstelligen. Ze denken daarbij allereerst aan de 'versnippering' van de zorg voor het individu tussen de verschillende specialismen zodat geen enkele arts persoonlijk verantwoordelijk is voor de indicatie dat een potentieel onnodige en kostbare procedure vermeden kan worden. Bovendien biedt het (Amerikaanse) betalingssysteem voor artsen weinig prikkels om een ICD-vervanging te weigeren of over te gaan tot het implanteren van een goedkopere en eenvoudigere pacemaker.

 

Zolang een meer rationeel opgezet systeem de besluitvorming niet ondersteunt, zal een onbekend aantal patiënten dit hulpmiddel blijven krijgen in gevallen waarin dat redelijker wijze zou kunnen worden uitgesteld, concluderen dr. Kramer c.s. Ze stellen daarom voor dat artsen die ICD's implanteren het voortouw nemen bij het opleiden van huisartsen, algemeen cardiologen en andere specialisten met betrekking tot het nemen van de juiste beslissing over het al of niet vervangen van de ICD bij individuele patiënten.

(Bron: http://www.theheart.org/article/1345877.do?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=20120130_EN_Heartwire)

Lees meer

Open archief (52 artikelen)