Nieuwsbrief

Een van de middelen die STIN inzet om ICD-dragers en anderen te informeren, is de digitale nieuwsbrief die een aantal keren per jaar verschijnt. STIN verstuurt die aan iedereen die daar belangstelling voor heeft.

De eerste nieuwsbrief (2019-1) verscheen op maandag 1 juli 2019. Daarmee laten we na een periode van radiostilte vooral zien dat het goed gaat met de STIN.

In de toekomst denken we de nieuwsbrief te vullen met bijvoorbeeld actueel nieuws over uw ICD, ontwikkelingen bij het CBR of in de regelgeving met betrekking tot rijbewijzen. Ook kunnen uw ervaringsverhalen (de vroegere rubriek ‘ICD-dragers aan het woord’) digitaal terugkomen in de nieuwsbrief, op de website of in de nieuwe Facebook-community.

U kunt zich hier als abonnee opgeven.