Nieuwsbrief

Een van de middelen die STIN inzet om ICD-dragers en anderen te informeren, is de digitale nieuwsbrief die drie à vier keer per jaar verschijnt. STIN verstuurt die gratis aan iedereen die daar belangstelling voor heeft.

De meest recente nieuwsbrief (2020-3) verscheen 1 december 2020.

 

We vullen de nieuwsbrief met bijvoorbeeld actueel nieuws over uw ICD, ontwikkelingen bij het CBR of in de regelgeving met betrekking tot rijbewijzen. Ook uw ervaringsverhalen (de vroegere rubriek ‘ICD-dragers aan het woord’) komen digitaal terug in de nieuwsbrief, op de website of in de nieuwe Facebook-community.

U kunt zich hier als abonnee opgeven.