Nieuwsbrief

Een van de middelen die STIN inzet om ICD-dragers en anderen te informeren, is de digitale nieuwsbrief die onregelmatig verschijnt. Met name tijdens de Coronaperiode was het moeilijk om voldoende lezenswaardige artikelen te vinden en auteurs bereid te vinden een bijdrage te leveren.

 

STIN verstuurt haar nieuwsbrief gratis aan iedereen die daar belangstelling voor heeft.
 

We vullen de nieuwsbrief met bijvoorbeeld actueel nieuws over uw ICD, ontwikkelingen bij het CBR of in de regelgeving met betrekking tot rijbewijzen. Ook uw ervaringsverhalen (de vroegere rubriek ‘ICD-dragers aan het woord’) komen digitaal terug in de nieuwsbrief, op de website of in de nieuwe Facebook-community.

U kunt zich hier als abonnee opgeven.