Word donateur!

Word donateur en ontvang het STIN-journaal!

De STIN kan alleen als sterke patiëntenorganisatie een vuist maken bij onderhandelingen met de overheden en zorginstanties. Daarom is het nodig, dat zij gesteund wordt door zoveel mogelijk donateurs.

De minimale bijdrage is € 10,- per kalenderjaar. De Stichting ICD dragers Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34135057 en door de Belastingdienst erkend als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Uw donatie of gift is fiscaal aftrekbaar. Het rekeningnummer van de Stichting ICD dragers Nederland is NL20 INGB 0008 8687 58 (BIC: INGBNL2A).

Donateur worden?
Meld u rechts op deze pagina digitaal aan of vul een uitgeprint aanmeldingsformulier in en stuur dat op (postzegel niet nodig). Ook als u naar het buitenland verhuist of daar woont, kunt u donateur blijven c.q. worden.

Als donateur ontvangt u het 'STIN-journaal'.

De STIN is een vrijwilligersorganisatie; onder normale omstandigheden wordt uw aanmelding binnen 5 werkdagen verwerkt en ontvangt u binnen 14 dagen bericht.

Correcties, adreswijzigingen en opzeggingen kunt u doorgeven aan de donateursadministratie per e-mail donateurs AT stin DOT nl of telefonisch onder nummer 0348 - 431393.

Om u aan te melden als donateur kunt u het volgende formulier invullen. U krijgt na het verzenden een e-mail met een link om uw aanmelding te bevestigen. Het is ook mogelijk om het formulier te downloaden, waarna u het kunt afdrukken en invullen.


Ja, ik meld mij aan als donateur:

Contactgegevens

Geslacht *