Reizen met een ICD

Autorijden in het buitenland

A.Binnen de EER-landen

Alle landen die lid zijn van de Europese Unie, inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein erkennen elkaars rijbewijzen. Daarom mag u als Nederlandse ICD-drager in die landen met uw (nieuw) geldig rijbewijs met daarop code 100 of 101 gewoon autorijden. Bij een eventuele controle zult u wel aan de agent uit moeten leggen, dat code 100 betekent: "for private driving only" en code 101: "for restricted commercial driving only, exceptly persons", want in het buitenland kent men deze codes op het rijbewijs niet. Voor u als Nederlands onderdaan geldt voorts ook in den vreemde de Nederlandse Regeling eisen geschiktheid 2000, voor het laatst gewijzigd in juni 2004.

 

B. Buiten de EER-landen 

In sommige landen buiten de Europese Unie (EU) is een internationaal rijbewijs (IRB) verplicht als u daar tijdelijk (minder dan 6maanden) verblijft en aan het verkeer wilt deelnemen  Een internationaal rijbewijs is geen zelfstandig rijbewijs Daarom hebt u ook altijd uw gewone, geldige, Nederlandse rijbewijs nodig.

Het Internationale Rijbewijs (IRB) is een internationaal erkend verkeersdocument. Een verhuurbedrijf kan om het IRB vragen als men een motorvoertuig wil huren. Afgifte van een IRB vindt uitsluitend plaats op vertoon van een geldig Nederlands rijbewijs of een in de EU afgegeven rijbewijs. Het IRB is één jaar geldig vanaf het moment van afgifte. Het is niet van belang hoe lang het nationale rijbewijs nog geldig is.

 

De internationale erkenning en het gebruik van het IRB zijn vastgelegd in twee internationale verkeersconventies namelijk die van 1926 en 1949. Het IRB kan gezien worden als een vertaling van uw geldig rijbewijs. Op grond van de genoemde internationale conventies heeft het dus een juridische grondslag maar deze gaat niet zo ver dat het IRB alleen rijbevoegdheid verleent maar het houdt wel in dat alle bevoegdheden en beperkingen van uw officiële Nederlandse rijbewijs in het buitenland worden erkend. Mocht u in het buitenland in de problemen komen, dan raden wij u aan om als eerste het Internationale Rijbewijs af te geven en daarna pas uw officiële Nederlandse rijbewijs, tenminste als men daar genoegen mee neemt.

 

Het huidige IRB rijbewijs vermeldt enkel voor welke rijbewijzen van Groep 1 (A, B, B +E) en 2 (C t/m. E) u bevoegd bent om te rijden. Eventuele medische aantekeningen van uw officiële rijbewijs worden niet overgenomen. Daarin is niet voorzien. Maar vooralsnog hebben wij geen signalen ontvangen van leden die hiermee in de problemen zijn gekomen.

 De verwachting is dat er in de toekomst een nieuw IRB komt waarop deze medische beperkingen wel worden vermeld. Dat is een uitvloeisel van de ratificering door de Nederlandse overheid van de internationale conventie van Wenen uit 1969. Dit nieuw type IRB kunt u beschouwen als een "kopie" van uw nationale rijbewijs. De medische beperkingen worden aangegeven met codes die internationaal gebruikt worden.

 

Tip voor zolang het nieuwe IRB er nog niet is:

Bespreek eventuele medische aantekeningen op uw rijbewijs van tevoren met de autoverhuurder om misverstanden of vervelende situaties te voorkomen. 

Om te weten of u een internationaal  rijbewijs nodig hebt voor het land buiten de EU dat u wilt bezoeken, kunt u het beste contact opnemen met de ANWB of de ambassade van het betreffende land. Een internationaal rijbewijs kunt u kopen bij de ANWB.

 

Nuttige websites:

https://www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/internationaal-rijbewijs

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-een-internationaal-rijbewijs-nodig