Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van Stichting ICD Dragers Nederland omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

 

 

     WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

 

 

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Website bezoekers:

 

IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken, het opsporen van misbruik en voor misbruikpreventie.

 

Wanneer u zich registreert voor het forum:

 

IP adres en E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van de registratie en om u toegang te geven tot het forum. Daarnaast wordt ten behoeve van een betere gebruikservaring een gebruiksregistratie vastgelegd, waaronder tijdstip van bezoek en gelezen en beantwoorde berichten op het forum.

 

Aanmelders voor het donateurschap:

 

Geslacht, Voorletters, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats (verplicht) : om het STIN Journaal en acceptgirokaart te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 

E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van de aanmelding als donateur en om u betalingsverzoeken toe te zenden.

 

Telefoonnummer (niet verplicht) : om contact met u op te nemen bij eventuelevragen.

 

Geboortedatum (niet verplicht) : om te gebruiken voor analyse van ons donateursbestand.

 

Gegevens omtrent hartproblemen (ICD-drager, Pacemaker, Hartritmestoornissen, Overige Hartproblemen): om te gebruiken voor analyse van ons donateursbestand.

 

Overige gegevens die worden vastgelegd:

 

Rekeningnummer : wordt vastgelegd bij aanvraag automatische incasso als betaalwijze en bij verwerking van betalingen t.b.v. eenvoudiger verwerking van toekomstige betalingen.

 

Betalings- en factuurgegevens, start- en einddatum abonnement :

voor onze donateursadministratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

 

Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welkeproducten zijn besteld en gedownload, voor eventuele facturatie, voor onze administratie.

 

Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naambedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 

Andere gegevens

 

Inhoud van eventuele (email)correspondentie met u en andere personen, bijvoorbeeld via ons forum: om met u tecorresponderen.

 

AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

 

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

 

Leveranciers (waaronder "bewerkers"). Wij maken gebruik van leveranciers,waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland. De websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

 

Accountant/boekhouder/donateursadministratie/verzender. De betalingsgegevens moeten wijdoorgeven aan onze accountant of boekhouder. Alle gegevens inzake het donateurschap worden verwerkt door onze donateursadministratie en de adresgegevens gaan naar de verzender t.b.v. de verzending van het STIN Journaal.

 

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uwgegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen wij alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

 

Overheidsinstanties. Als wij daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uwgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

 

GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR NAAR INSTANTIES BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

 

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

 

 

HOELANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

 

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste zeven (7) jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen één (1) jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

 

De gegevens van het bestelformulier die in een database achter de website zijn vastgelegd worden na twee (2) weken verwijderd.

 

De gegevens en zelf ingevoerde inhoud op het forum worden niet automatisch verwijderd. Op verzoek kan dit uit het forum worden verwijderd. Dat neemt niet weg dat hetgeen in de publieke ruimte is gedeeld door zoekmachines wordt geïndexeerd en niet door ons kan worden verwijderd.

 

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@stin.nl

 

 

PLAATSEN WIJ COOKIES?

 

Analytics cookies

 

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De anonieme informatie die we daarbij verkrijgen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een Verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics. 

 

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

 

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan. Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring. Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

• Google Analytics privacyverklaring Google

 

Om de website te optimaliseren worden een tweetal cookies (_gat en _gid)) geplaatst om anoniem het klikgedrag van websitebezoekers te registreren.

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

 

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken.

 

Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

 

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

 

 

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

 

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@stin.nl

 

 

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

 

Ja. Deze privacyverklaring is van 18 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.