Over STIN

Wat doet STIN?

Met haar website, digitale nieuwsbrief en Facebook-community informeert STIN ICD-dragers en hun partners over

•    de gang van zaken rond de implantatie van een ICD
•    het leven met een ICD en wat dat kan betekenen voor partners en directbetrokkenen
•    de regelgeving rond autorijden en het aanvragen van een geldig rijbewijs
•    technische en medische ontwikkelingen

Met al haar vrijwilligers zet STIN zich in om

•    contact met ‘lotgenoten’ tot stand te brengen
•    vragen te beantwoorden over alles wat de ICD en het leven daarmee betreft
•    de belangen van ICD-dragers, individueel én als groep, te behartigen
•    een netwerk van regiovertegenwoordigers in stand te houden