Over de ICD

Implantatie- en controlecentra

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) publiceert 'witte lijsten' van cardiologische centra die voldoen aan de NVVC criteria rondom PCI-procedures en ICD-implantaties, inclusief de follow-up. Zie de NVVC-website https://www.nvvc.nl/Kwaliteit/witte-lijsten.