Nieuws

Nieuws uit Europa

Door Jos Horeman, landelijk coördinator STIN

26 maart 2024

Op 9 juni 2023 publiceerden wij de 4e rijbewijs Richtlijn die op 1 maart 2023 in behandeling is genomen bij het Europees Parlement.


De Europese Commissie kwam met een herzieningsvoorstel voor de Rijbewijsrichtlijn. Het voorstel stelt onder andere een modernisering van het rijbewijssysteem voor, met een digitaal rijbewijs naast het fysieke, en het versimpelen van bepaalde regels.


Op 28 februari 2024 is in het Europees Parlement gestemd voor een nieuwe rijbewijsrichtlijn. Daarin staat dat er een uitzondering moet gelden voor elektrische bestelbussen. Die vallen, vanwege hun hoge gewicht, niet altijd binnen de rijbewijs B-categorie. Het Parlement vindt dat elektrische bestelbussen tot een gewicht van 4.250 kilo met een B-rijbewijs bestuurd mogen worden.


Dat het Parlement hiervoor heeft gestemd, is positief. Dit betekent concreet dat je in heel de EU elektrische bestelauto’s tot een maximumgewicht van 4250 kg mag besturen met een 'gewoon' B-autorijbewijs. Bestuurders van zo'n bus hoeven op termijn geen extra C-rijbewijs te halen, volgens het Parlement.


Wil je de details nalezen dan kan dat via de volgende link:

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 februari 2024 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2022/2561 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 383/2012 van de Commissie (COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

 

 

(Image by rawpixel.com on Freepik)

Terug naar overzicht