Vaarbewijzen

Aanvragen

Groot vaarbewijs (alleen mogelijk voor pacemakerdragers)

 

Voor het aanvragen hebt u nodig:

A: Aanvraagformulier (te downloaden op www.cbr.nl)


B: Eigen verklaring (idem)

Het formulier Eigen Verklaring bevat 14 vragen over uw gezondheidstoestand die u uitsluitend met ja of nee hoeft te beantwoorden. Deze verklaring mag niet langer dan zes maanden geleden door u zijn ingevuld en ondertekend.


C: Geneeskundige verklaring Binnenvaart

Deze krijgt u na (goed)keuring door een van de door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport aangewezen keuringsartsen als u voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart.

 

Het aanvraagformulier en alle bijbehorende documenten moeten worden opgestuurd naar het adres: CBR, divisie CCV, afdeling Binnenvaart, Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk. 0900-0210. Telefoonnummer voor informatie: klantenservice CBR: 0900 - 0210.

 

 

Klein vaarbewijs

De uitgifte van het Klein vaarbewijs wordt verzorgd door de Stiching VAMEX, Postbus 876, 2719 DB, Zoetermeer.

Telefoonnummer voor informatie 088 – 4564567.

E-mail:info AT vamex DOT nl.

Website:www.vamex.nl

 

Voor het aanvragen hebt u nodig:

A: Aanvraagformulier (te downloaden op www.vamex.nl)


B: Eigen verklaring (te downloaden op www.vamex.nl).
Deze verklaring mag niet langer dan zes maanden geleden door u zijn ingevuld en ondertekend.

 

C: Geschiktheidsverklaring cardiolooog (voor downloaden zie: Stap 2) of Scheepvaartkeuring

 

Alleen als u alle vragen op de Eigen verklaring met nee kunt beantwoorden, kunt u de vereiste documenten rechtstreeks opsturen naar de Stichting Vamex. Voor pacemaker- en ICD-dragers is dit uiteraard niet van toepassing want zij moeten vraag 4 (Heeft u hartritmestoornissen, een pacemaker of een ICD?) met ja beantwoorden. Voor hen geldt een andere procedure. Die is als volgt:

 

Stap 1:

Download de Eigen verklaring en het Aanvraagformulier op www.vamex.nl en vul deze in.

 

Stap 2:

Download het formulier Geschiktheidsverklaring Pacemakerdragers of  Geschiktheidsverklaring ICD-dragers en laat dit invullen door uw behandelend cardioloog.

- Voor het formulier Geschiktheidsverklaring Pacemakerdragers klik hier

- Voor het formulier Geschiktheidsverklaring ICD-dragers klik hier

 

In de Geschiktheidsverklaring moet de behandelend cardioloog een toelichting te geven, waarin  de aard en de ernst van de aandoening wordt verduidelijkt. Aan de hand daarvan beoordeelt de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR of klein vaarbewijs aan u kan worden verstrekt.

 

Stap 3:

Stuur alleen de Eigen verklaring en de Geschiktheidsverklaring Cardioloog (en dus niet het Aanvraagformulier)het op naar het adres: CBR, t.a.v. medisch adviseur vaarbewijzen, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk

 

Stap 4:

Als de medisch adviseur van het CBR van mening is dat aan u een Klein vaarbewijs kan worden uitgereikt, ontvangt u een Geneeskundige verklaring binnenvaart.

 

Stap 5:

Stuur deze Geneeskundige verklaring, samen met hetAanvraagformulier op naar de Stichting Vamex. Deze zorgt voor de afgifte van uw vaarbewijs. 

 

Opmerking:U kunt er ook voor kiezen om een scheepvaartkeuring te ondergaan bij een van de  Keuringsartsen die zijn aangewezen voor de scheepvaart. Bij goedkeuring zal deze u een Geneeskundige Verklaring Binnenvaart verstrekken. Nadere informatie over deze route kunt u vinden op www.ilent.nl, tel. 088-4890000. Volledig adres:

 

Inspectie Leefomgeving en Transport, divisie Scheepvaart

Bezoekadres: 's Gravenweg 665, 3065 SC  Rotterdam

Postadres: Postbus 8634, 3009 AP  Rotterdam