Rij- en vaarbewijzen

Artikelen over het onderwerp 'Rijbewijs', ter informatie

 

Vervoer van overledenen (juni 2018)

 

Artikel 6.7.4. van de Regeling eisen geschiktheid 2000 verbiedt het vervoeren van personen maar het vervoer van overledenen is daar van uitgezonderd omdat dit onder de wet op de lijkbezorging valt. Het klinkt misschien vreemd maar voor de wet is iemand die is overleden geen ‘persoon’ meer. Anders wordt het wanneer, zoals vaak gebeurt, de uitvaartleider meerijdt in de lijkwagen, want dan is er uiteraard weer wel sprake van personenvervoer. Kan dit voorkomen worden dan is er geen enkel probleem om als ICD-drager de auto met het lijk van de overledene te besturen. Misschien is dit een tip voor hartpatiënten die van beroep taxichauffeur zijn en bij wie een ICD geïmplanteerd moet worden met als gevolg dat zij hun normale beroep niet langer kunnen uitoefenen.