Medische verhalen

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij ICD-draagsters (oktober 2007)

Claudia Witters

Ik ben mammascreeningslaborante bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Eindhoven en tevens ICD-patiënte. Mede hierdoor ben ik me gaan afvragen of een ICD de druk die op de borst wordt uitgeoefend bij een mammografie, zou kunnen verdragen en of er risico bestaat voor beschadiging van de ICD. Verder wilde ik weten hoe het voelt als de ICD in de borst tussen het mammografieapparaat wordt geklemd en in hoeverre deze wordt afgebeeld op de foto.

 

Daarom heb ik contact gezocht met mijn cardioloog en hem mijn vraag voorgelegd. Deze had nog niet stil gestaan bij een eventueel probleem rond het maken van een mammografie. Hij verwees mij door naar een fabrikant.

 

Dat heb ik gedaan. De fabrikant wist mij te vertellen dat uit een test voor een ander onderzoek is gebleken dat een ICD, verdeeld over het totale oppervlak, een druk van 80 kg, kan hebben. Bij een mammografie varieert de druk op de borst tussen de platen van 12 tot 18 kg. Er bestaat dus geen risico dat de ICD kapot zou kunnen gaan bij het maken van een mammografie.

 

Daarna is van mij een mammografie gemaakt. Het is een raar, drukkend gevoel in het gebied waar de ICD zit, maar in mijn geval niet echt pijnlijk. Het is wel heel belangrijk dat je je schouder ontspannen laat hangen. Doe je dat niet dan span je de spier die doorloopt tot in de borst aan en komt er meer druk op de ICD.

 

Uit de foto kwam het volgende naar voren. De ICD veroorzaakt bij een mammografiefoto een "blinde" plek in de borst. Daar waar de ICD in de borst zit, ziet men een witte plek op de foto. Daardoor kan men het borstweefsel dat zich onder de ICD bevindt niet beoordelen.

 

Dit probleem heb ik voorgelegd aan een screeningsradioloog. Deze was van mening dat voor vrouwen met een ICD een mammografie zeker zinvol is aangezien er maar een klein deel van de borst niet te beoordelen is en men bij het bevolkingsonderzoek te maken heeft met vrouwen zonder klachten. Is er wel sprake van klachten in de borst, dan zal in het ziekenhuis een aanvullende echo gemaakt moeten worden aangezien bij mensen met een ICD een MRI-scan niet mogelijk is door de aanwezigheid van een magnetisch veld. Een echo als bevolkingsonderzoek is minder effectief en betrouwbaar.

 

Wel zullen cardiologen vrouwen die een ICD krijgen, moeten inlichten over deze "blinde" plek bij de mammografie, aangezien het belangrijk is alert te blijven op veranderingen in de borst en een uitslag dus niet 100% gegarandeerd is. De vrouw met ICD heeft recht op deze informatie.

 

Verder is het belangrijk dat vrouwen bij het maken van een mammografie aangeven dat zij een ICD hebben, dat het apparaat groter is dan een pacemaker, en dat het niet opzij "geduwd" kan worden. Bij een pacemaker is dat meestal wel mogelijk. Indien er sprake is van een pijnlijk gevoel op en rond de ICD en het litteken, dan moeten ze dit eveneens vertellen, zodat de laboranten daar rekening mee kunnen houden bij het aandrukken van de borst. Toch zal er altijd druk gegeven moeten worden, omdat anders de foto niet scherp is en dus niet te beoordelen. Het klierweefsel in de borst moet als het ware uit elkaar worden gedrukt om er "doorheen" te kunnen kijken.

  

 

Röntgenfoto's van een mammografie bij een vrouw met een ICD. Het witte ronde gebied in het borstweefsel links is de ICD. Foto1 is genomen van boven naar beneden, foto 2 van de zijkant. Normaal gesproken wordt er van 2 borsten een opname in beide richtingen gemaakt maar als toelichting bij dit artikel is dat alleen gebeurd van de linkerborst.

 

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met mij opnemen : e-mail: witters AT stin DOT nl

 


Van Eefje Postelmans, ICD-verpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis te Breda ontvingen wij de volgende reactie op dit artikel:

 

Bij het plaatsen van een ICD maken we een opening ter hoogte van een groeve waar twee spieren samen lopen.Precies in die groeve ligt vaak een goed bloedvat waar we de lead(s) in kunnen leggen.


 Ergens in die groeve prikken we aan en laten we de leads "verdwijnen" in het bloedvat Op die manier  liggen de leads dus beschermd, vaak ergens onder het sleutelbeen.Een klein deel van de leads ligt er echter boven, want er moet een verbinding zijn met de ICD zelf.

 

Uit ervaring weet ik dat de leads altijd goed gefixeerd worden en dat  de leads nog eens zodanig  worden ingehecht dat ze niet aan de oppervlakte kunnen komen. Het resterende eindje wordt verstopt onder de ICD in de pocket. Het lijkt me om die reden volstrekt  veilig om een mammografie te maken zonder dat er een  dislocatie (verplaatsing) optreedt bij één van de leads.

 

Een dislocatie kan natuurlijk altijd optreden. Ook los van de mammografie. Maar een ICD-draagster loopt niet meer risico dan een ICD-drager die géén mammografie hoeft te ondergaan.

Lees meer

Open archief (52 artikelen)