Artikelen over het rijbewijs

Procedure herkeuring na vervanging van ICD en vervanging of bijplaatsing van één of meer draden of alleen vervanging of bijplaatsing van één of meer draden op voorschrift van de behandelend cardioloog (februari 2017)

Als uw behandelend cardioloog na na vervanging van uw ICD en/of vervanging of bijplaatsing van één of meer draden van mening is dat u opnieuw rijgeschikt dient te worden verklaard, moet u bij het CBR een herkeuring aanvragen. Dat is de enige instantie in Nederland die volgens de wet een rijbevoegdheid mag uitgeven.

Voor het aanvragen gebruikt u dezelfde documenten en verzendadressen als voor het aanvragen van een rijbewijs met code 100 of 101 (zie  Rijbewijzen > artikel Richtlijnen)


Als de divisie Rijgeschiktheid van het CBR u opnieuw geschikt verklaart om auto te rijden, registreert het CBR bij de RDW in Veendam een Verklaring van geschiktheid en zendt u die toe. Deze verklaring kan tot een jaar na registratie worden gebruikt voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs.


Afhankelijk van de periode dat uw huidige rijbewijs nog geldig is, kunt u besluiten om binnen een jaar een nieuw rijbewijs te kopen. Dat is dan uiteraard geldig is tot een latere datum dan het huidige. U kunt er ook voor kiezen om van uw oude rijbewijs gebruik te blijven maken tot het verlopen is en pas dan een nieuw rijbewijs aan te kopen. Daarvoor volgt u weer de bekende procedure.

Opmerking: Bent u 75 jaar of ouder dan is voor het melden van een wijziging in de medische situatie altijd een Eigen verklaring met geneeskundig verslag en een geschiktheidsverklaring van de cardioloog vereist.

Lees meer