Artikelen over het rijbewijs

Download Geschiktheidsverklaring Cardioloog voor ICD-dragers vervangen (oktober 2016)

Het CBR heeft het bestaande formulier Geschiktheidsverklaring Cardioloog voor ICD-dragers in juli 2016 vervangen door een nieuw model, dat voor het aanvragen van een rijbewijs met zowel code 100 als code 101 moet worden gebruikt. Dit nieuwe model met als titel ‘Specialist-cardioloog ICD’ wijkt sterk af van het oude formulier dat van onze website gedownload kon worden. Daarom hebben we het oude formulier verwijderd onder ‘Downloads’ op de homepage van onze website en in het artikel ‘Richtlijnen voor het aanvragen van een rijbewijs voor ICD-dragers’ op de pagina ‘Rij- en vaarbewijzen’ en vervangen door het nieuwe model (zie aldaar). De ICD-implanterende en -controlerende centra hebben wij verzocht het oude formulier niet meer te gebruiken, maar wees er als ICD-drager ook zelf attent op dat men u een nieuw model ‘Geschiktheidsverklaring Cardioloog’ verstrekt op het moment dat u die nodig hebt voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs met code 100 of 101.

Beschikt u niet over een computer of bent u niet in staat om het formulier uit te printen, dan kunt u het als donateur onder vermelding van uw donateursnummer aanvragen op ons kantoor in Zaandam. Het wordt u dan gratis toegezonden. Adres: Hof van Holland 61, 1508 XR Zaandam; tel. (075) 785 03 92.

Lees meer