Artikelen over het rijbewijs

Geldigheid Geschiktheidsverklaringen (oktober 2016)

Er bestaat nogal eens onduidelijkheid over hoe lang verklaringen die nodig zijn voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs met code 100 of 101 geldig zijn. Daarom hier een overzicht:

• Eigen verklaring met geneeskundig verslag: wettelijk binnen 14 dagen insturen.

• Rapport Specialist Cardioloog ICD: beleidsregel: recent (ongeveer drie maanden).

• Geschiktheidsverklaring voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs met code 100 of 101: wettelijk

  is de verklaring één jaar geldig, maar het CBR verzoekt de aanvrager het rijbewijs met code 100 of  

  101 binnen vier weken na het verkrijgen van de geschiktheidsverklaring aan te vragen, omdat na die

  tijd het bestaande rijbewijs zonder de codes ongeldig wordt.

• Geschiktheidsverklaring voor het verlengen van een bestaand rijbewijs met code 100 of 101: de  

 geschiktheidsverklaring is een jaar geldig na de datum van afgifte.

Lees meer