Artikelen over het rijbewijs

Klachten over CBR niet altijd terecht (juli 2012)

Tussen de berichten die ons bereiken over het functioneren van het CBR bevinden zich naast betuigingen van tevredenheid ook vaak klachten over de lange wachttijden en wat men noemt het bureaucratisch te werk gaan. Toch ligt het vaak niet alleen aan het CBR als het lang duurt voordat een Verklaring van geschiktheid voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs wordt afgegeven. Meestal zijn de aanvragers zelf ook in gebreke. Ze hebben niet alle vereiste of de verkeerde formulieren opgestuurd en/of de formulieren niet goed ingevuld. Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van mijnheer X.

 

Mijnheer diende bij ons een fikse klacht in over het CBR omdat hij, zo schreef hij, nu al zes maanden zat te wachten op een nieuw rijbewijs en zijn huidige rijbewijs daardoor nu al een maand verlopen was. Hij had het nieuwe rijbewijs maar liefst een half jaar voor de datum waarop het verliep aangevraagd om er toch maar zeker van te zijn dat de procedure tijdig zou zijn afgerond maar nee hoor… enz. Hij dreigde zelfs een advocaat in de arm te nemen.

 

Als belangenbehartiger vraag je je natuurlijk af wat er aan de hand is en bij navraag kom je vervolgens het volgende te weten: Om te beginnen had mijnheer die ouder is dan 70 jaar een Eigen verklaring met geneeskundig verslag moeten opsturen met daarop de handtekening van de keuringsarts en een Verklaring van geschiktheid van de behandelend cardioloog model STIN. In plaats daarvan stuurde hij alleen het rapport op dat de keuringsarts had opgesteld. Toevallig was deze ook cardioloog. Daarom verklaarde hij mijnheer maar meteen medisch rijgeschikt onder de bekende voorwaarden. Hoewel dit allemaal niet conform de regels was, nam het CBR hiermee genoegen voor zover het de medische rijgeschiktheid van mijnheer als ICD-drager betrof.

 

Dat was niet het geval met het ontbreken van de Eigen verklaring met geneeskundig verslag. Het CBR eiste alsnog het originele en wettelijk verplichte document. Pas nadat daar door het CBR twee keer om was gevraagd, stuurde mijnheer dat toe maar… zonder het erbij horende geneeskundig verslag. Toen dat er uiteindelijk wel kwam was het ingevuld en ondertekend door de cardioloog die de eerdere verklaring had afgegeven maar ook dat kon het CBR niet accepteren. De vragen over gezichtsscherpte en de uitslag van het urineonderzoek waren namelijk niet beantwoord. Pas nadat die gegevens door een huisarts waren verstrekt, kon de aanvraag in behandeling worden genomen. Immers dat kan volgens de Algemene Wet bestuursrecht pas nadat de volledige aanvraag is ontvangen en dat is de verantwoording van de aanvrager zelf. Overigens had mijnheer tien werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag zijn Verklaring van geschiktheid in huis. Toch mooi van het CBR!

 

Inmiddels was er inderdaad meer dan een half jaar verstreken. Dat mijnheer na de implantatie van zijn ICD vijf jaar geleden geen nieuw rijbewijs met code 100 had aangevraagd, zoals achteraf bleek uit zijn dossier bij het CBR, vertelde hij er in zijn bericht aan ons niet bij!

 

Advies: Maak als ICD-drager voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs gebruik van het artikel: ‘Richtlijnen voor het aanvragen van een rijbewijs door ICD-dragers’ op onze website www.stin.nl; pagina Rijbewijzen. Zelfs de medewerkers van de klantenservice van het CBR verwijzen er tegenwoordig naar.

Lees meer