Artikelen over het rijbewijs

Opsturen van Eigen verklaring zonder Geschiktheidsverklaring cardioloog betekent aanzienlijk langere wachttijd. (januari 2015)

Een ICD-drager schreef ons: ‘Wanneer komen er van het CBR nu eindelijk eens duidelijke richtlijnen over het aanvragen en verlengen van een rijbewijs voor ICD dragers, aangezien ik op tijd begonnen ben en uiteindelijk te laat m’n geldig rijbewijs in bezit kreeg.’

Toen we verder lazen, kwamen we tot de conclusie dat de man er gedeeltelijk zelf debet aan was dat het onnodig lang geduurd had voordat hij van het CBR een verklaring van rijgeschiktheid ontving waarmee hij een nieuw geldig rijbewijs met code 100 kon kopen.

 

Wat was er gebeurd? De man had een Eigen verklaring gekocht en ingevuld, die laten ondertekenen door zijn huisarts en vervolgens zonder de verplichte geschiktheidsverklaring van zijn cardioloog opgestuurd naar het CBR.

Omdat het CBR niet beschikte over de verklaring van de cardioloog,  ontving  hij een paar weken later een brief van de divisie Rijgeschiktheid van het CBR met het verzoek of men zijn cardioloog mocht raadplegen. Eer dat gebeurd was en de informatie van de cardioloog was verwerkt, verliepen weer een aantal weken zodat het alles bij elkaar ruim drie maanden duurde, voordat de man achter het stuur mocht.Deze ICD-drager had de lange wachttijd kunnen voorkomen door gebruik te maken van het artikel ‘Richtlijnen voor het aanvragen van een rijbewijs voor ICD-dragers’ dat te vinden is op onze website www.stin.nl onder Rij- en vaarbewijzen. Daarin wordt duidelijk aangegeven welke documenten vereist zijn en hoe ze moeten worden ingevuld.

Jammer genoeg is hij niet de enige wie dit overkomt. Met de regelmaat van de klok worden we geconfronteerd met dit probleem, enkel en alleen omdat mensen vaak niet goed lezen of niet weten waar de juiste informatie te vinden is.

 

Tot slot nog een goede raad: Vertrouw wat het aanvragen van een nieuw rijbewijs betreft niet te veel op informatie van anderen want in de praktijk blijken slechts weinigen op de hoogte van de juiste procedure. Zo hoorden we laatst dat een receptioniste van een afdeling Cardiologie tot tweemaal toe aan een ICD-drager had verteld had, dat hij alleen maar een Eigen verklaring moest opsturen en dat het CBR dan ‘de rest’ deed. Gelukkig konden we deze man nog tijdig informeren over de juiste gang van zaken.

Lees meer