Artikelen over het rijbewijs

 NYHA-klasse II wordt NYHA-klasse III: moet ik dat melden?' (oktober 2011)

Aldus de vraag van een ICD-drager. Zijn ICD heeft niet hoeven ingrijpen maar zijn gezondheidstoestand is wel verslechterd zodat zijn cardioloog hem nu moet indelen in klasse III. Dat betekent dat hij niet meer rijgeschikt is. Of de man in kwestie dit aan het CBR meldt of niet, is, zoals in veel gevallen rond de regelgeving over autorijden in Nederland, zijn eigen verantwoordelijkheid want in ons land kennen we geen meldplicht. Officieel constateert het CBR de verslechtering in de gezondheidstoestand pas als het huidige rijbewijs verlopen is en een nieuw moet worden aangevraagd. Wordt er geen melding gedaan dan riskeert de betrokkene natuurlijk wel dat hij juridisch in de problemen komt bij een eventueel ongeval.

Lees meer