Artikelen over het rijbewijs

Geldigheidsduur Verklaring van rijgeschiktheid (oktober 2013)

Aan de reacties van ICD-dragers merkten we dat er onduidelijkheid bestaat over de geldigheidsduur van de Verklaring van rijgeschiktheid en de einddatum van het nieuwe rijbewijs die daarop wordt vermeld. Voor ons aanleiding om onze medisch adviseur bij het CBR te verzoeken, de zaken nog eens op een rijtje te zetten. Zijn antwoord luidt als volgt:


Rijbewijzen zonder beperking van de rijbevoegdheid

'Sinds de invoering van het nieuwe rijbewijs (creditcard model) in 2006 bestaat de papieren Verklaring van rijgeschiktheid niet meer. Bij gebleken rijgeschiktheid registreert het CBR digitaal een Verklaring van rijgeschiktheid in het Rijbewijzenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Veendam. Van die registratie ontvangt de aanvrager van het CBR een of meerdere besluitbrieven.


Deze Verklaring van rijgeschiktheid kan gedurende een jaar na registratie gebruikt worden voor het aanvragen van een rijbewijs. Daarna vervalt de geldigheid en moet een nieuwe worden aangevraagd.


Rijbewijzen met beperking van de rijbevoegdheid zoals bij ICD-dragers

Bij een ICD-drager registreert het CBR bij de RDW een Verklaring van rijgeschiktheid met beperkingen van de (geschiktheids)termijn en de rijbevoegdheid. Meestal is het een beperking van de termijn tot vijf jaar (tenzij u boven de 70 of na 1 januari 2014 boven de 75 bent, want dan is vijf jaar de reguliere geldigheid) maar soms ook tot één of drie jaar. Wat de rijbevoegdheid betreft, registreert het CBR de beperking tot het gebruik van de rijbewijzen van Groep 1 en wel voor privé gebruik (code 100) of beperkt beroepsmatig gebruik (code 101).


Omdat u tegen beide beperkingen bezwaar kunt aantekenen, ontvangt u van het CBR van beide een besluitbrief. Bent u in bezit van rijbewijzen van groep 2 (C, D,) dan ontvangt u daarover tevens een besluitbrief van ongeschiktheid.


Geldigheid rijbewijs

Als u een besluitbrief over de termijnbeperking krijgt, staat daarin vermeld tot welke einddatum het nieuwe rijbewijs geldig is. Het CBR bepaalt de einddatum altijd op de laatste dag van de maand waarin het CBR het besluit neemt, maar dan zoveel jaar later. Is het besluit termijnbeperking voor vijf jaar genomen op 10 juli 2013, dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot en met 31 juli 2018.’

Lees meer