Artikelen over het rijbewijs

Parkeren rijbewijzen van groep 2 (april 2014)

Als ICD-drager mag u geen gebruik (meer) maken van de rijbewijzen van groep 2 (C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E). Maar bent u in het bezit van één of meer ervan, dan worden die door het CBR gelukkig niet meteen ongeldig verklaard. U kunt namelijk bij de gemeente laten registreren dat u deze documenten wilt ‘parkeren’.

Zou u er in de toekomst weer wel gebruik van mogen maken omdat uw behandelend cardioloog van mening is dat uw gezondheidstoestand zodanig is verbeterd dat u de ICD niet meer nodig hebt en deze daarom kan worden uitgezet of verwijderd, dan kunt u het CBR verzoeken deze rijbewijzen opnieuw geldig te verklaren. Daarvoor hebt u een Eigen verklaring en een toelichting van uw cardioloog nodig. Hetzelfde geldt als uw cardioloog zou besluiten om in het vervolg van uw ICD alleen de pacemakerfunctie te benutten.

Lees meer