Artikelen over het rijbewijs

Verzekeringsmaatschappij zegt: 'U mag van ons rijden, maar de juridische consequenties zijn voor uw eigen verantwoording' (juli 2011)

Een ICD-drager liet ons het volgende weten: "Een medewerkster van de ICD-afdeling van het ziekenhuis vertelde mij dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen de autoverzekering weer van kracht verklaren zodra zij de geschiktheidsverklaring van de cardioloog hebben ontvangen. Vooral ook omdat wij in een dorp wonen zonder een enkele voorziening of openbaar vervoer en dus zeer auto-afhankelijk zijn, hebben wij dit probleem voorgelegd aan onze verzekeringsagent.

 

Vrijwel per kerende post ontving ik een e-mail met de volgende tekst: Vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van de geschiktheidsverklaring van de cardioloog heeft u van ons voor 2 maanden toestemming om, zonder in het bezit te zijn van het code 100 rijbewijs, in de auto te rijden. Mocht u na 2 maanden het nieuwe rijbewijs nog niet hebben ontvangen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen inzake verlenging van deze termijn. Onze toestemming om in het voertuig verzekerd te rijden staat los van het feit of een politiebeambte u kan/zal/wil bekeuren bij een eventuele controle/aanhouding waarbij deze van mening is dat u zonder het correcte rijbewijs het voertuig niet mag berijden en u op grond daarvan een proces-verbaal oplegt."

 

Wij vinden de handelwijze van deze verzekeringsmaatschappij op zijn zachtst gezegd heel vreemd. Dat zij de man in kwestie zwart op wit toestemming geeft om met alleen de geschiktheidsverklaring van de cardioloog van zijn oude "geldige" rijbewijs gebruik te maken, zijn we inmiddels helaas gewend. Er zijn namelijk meer verzekeringsmaatschappijen die het met de wettelijke regeling voor autorijden door ICD-dragers niet zo nauw nemen. Deze maatschappij voegt daar nog aan toe dat de juridische risico's voor het rijden met het "niet correcte" rijbewijs (is dat een eufemisme voor niet-geldig rijbewijs?) voor eigen verantwoording zijn. Dat vinden wij te gek voor woorden. Immers, door het rijbewijs van deze ICD-drager te kwalificeren als "niet correct" geeft de maatschappij aan dat hij volgens haar niet voldoet aan de wettelijke regeling. Toch laat ze hem zwart op wit weten dat hij wat schades betreft verzekerd is. Wij vragen ons af hoe een eventuele tegenpartij zal reageren op verhaalschade als uit de processtukken blijkt dat er sprake was van een "niet correct" rijbewijs.

 

We waren uiteraard benieuwd naar de mening van het Verbond voor Verzekeraars Dit liet ons weten: "Kennelijk zijn er maatschappijen die wat betreft het acceptatiebeleid de wettelijke regeling te streng vinden en toch dekking op de verzekering geven ondanks de tijdelijke ongeldigheid van het rijbewijs. Maar het is natuurlijk geen garantie dat de politie dat accepteert. Het is dus aan de ICD-drager zelf om te bepalen of hij onder de gegeven omstandigheden aan het verkeer wil deelnemen. Qua verzekeringsdekking is er geen probleem, maar dat wil niet zeggen dat de bestuurder wettelijk gesproken niet in overtreding is."

Lees meer