Artikelen over het rijbewijs

Advies directie CBR: Vraag voor de beantwoording van ingewikkelde vragen over uw gewijzigde gezondheidstoestand altijd naar een arts

Dankzij een goede samenwerking tussen het CBR en de STIN is er veel verbeterd aan de beantwoording van vragen van ICD-dragers door medewerkers van de Klantenservice. Maar toch komen wij soms nog antwoorden tegen die zonder meer onjuist zijn. Zo kreeg een ICD-drager die vroeg of hij moest melden dat bij hem een ICD was geïmplanteerd, te horen:

 

‘Er geldt in Nederland geen meldplicht. Op het moment dat u na twee maanden weer gaat autorijden, kan er wettelijk niets tegen u gedaan worden. Wel is het raadzaam hierover ook contact te hebben met uw verzekeraar, dit om zeker te weten dat u wel gedekt bent, mocht er een ongeluk gebeuren. Dit houdt dus in dat u geen nieuw rijbewijs hoeft aan te vragen, of de verzekeraar moet een keuring door het CBR eisen voor de dekking.’

 

Deze uitspraak vonden wij van dien aard dat wij opnieuw contact hebben gezocht met de directie van het CBR. Deze heeft daarop direct gereageerd door het aanscherpen van de instructies rondom het beantwoorden van dit soort vragen. Wij citeren uit de brief die wij ontvingen:

 

‘Er is voor een rijbewijsbezitter geen duidelijk geformuleerde wettelijke meldplicht in geval van een gewijzigde medische situatie, hooguit een morele, wat het bemoeilijkt om individueel de juiste informatie te verstrekken.

 

Echter de mededeling van de klantenservice aan één van uw leden, dat er na twee maanden wachten ‘wettelijk’ niets tegen hem of haar zou kunnen worden gedaan, is te stellig geweest. De jurisprudentie is schaars maar voor het niet nemen van de juiste maatregelen rondom het rijbewijs bij een gewijzigde gezondheid zijn wel degelijk strafmaatregelen opgelegd. Dat is u bekend (zie www.stin.nl> pagina Rijbewijzen > Aanvragen > artikel ‘Ter overweging’). Ook de verwijzing naar de verzekeraar was helaas niet op zijn plaats. Daarover zijn we het met elkaar eens.

 

Daarom is het de bedoeling dat dergelijke gecompliceerde vragen in principe worden beantwoord door een arts van het CBR en kunnen klanten die bellen met vragen over wijziging in hun gezondheidstoestand dat altijd kenbaar maken.’

Lees meer