Artikelen over het rijbewijs

Omwisseling Nederlands rijbewijs voor een buitenlands rijbewijs of omgekeerd (januari 2018)

Inleiding:

Wij zijn de laatste maanden een aantal malen benaderd met de vraag hoe je een Nederlands rijbewijs kunt omruilen voor een rijbewijs van je nieuwe woonland en in hoeverre je in Nederland gebruik mag maken van een buitenlands rijbewijs wanneer je in Nederland komt wonen.

De achterliggende en belangrijkste andere vraag bleek hoe dat andere land dan omgaat met code 100/code 101?

Omdat wij als Nederland heel erg veel ‘buitenland’ hebben, is het binnen deze rubriek niet mogelijk een samenvatting te geven van  hoe de regelingen in ‘het buitenland’ luiden. Ondanks Europa zijn landen autonoom bij de specifieke uitvoering. Dat is een complexe zaak. De instantie die u ten aanzien van uw persoonlijke situatie het best kan informeren, is de Rijksdienst voor het Wegverkeer: www.RDW.nl

 

Enkele algemene richtlijnen

Essentieel voor de beantwoording van deze vraag is of u in een land van de Europese Unie(EU) / Europese Vrijhandelsassociatie(EVA) woont of niet.

Ik woon in de Europese Unie:

Wanneer u een Nederlands rijbewijs heeft, maar u woont in een land van de Europese Unie of EuropeseVrijhandels Associatie(EVA), anders dan Nederland, dan kunt u uw rijbewijs niet meer verlengen. U moet het rijbewijs omwisselen bij de autoriteiten in het land waar u verblijft. De regelingen van het nieuwe land gelden dan ook met betrekking tot uw ICD.

Ik woon niet in de Europese Unie: zie Inleiding

 

Rijbewijs afgegeven binnen de EU/EVA:

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in één van de landen van de Europese Unie of Europese Vrijhandels Associatie(EVA), terwijl u al staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan mag u met het buitenlandse rijbewijs in Nederland niet rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente stuurt de aanvraag door naar de RDW.

Rijbewijs afgegeven buiten de EU/EVA:

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat, dan kunt u dat in Nederland nog tot 185 dagen na inschrijving bij een Nederlandse gemeente gebruiken. Daarna mag u alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden en geldt de regeling van Nederland met betrekking tot uw ICD en de coderingen 100 en 101.

In sommige gevallen kunt u het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, in alle andere gevallen moet u opnieuw theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

Lees meer