Artikelen over het rijbewijs

Ontzegging rijbevoegdheid na duizeligheid of bewusteloosheid (oktober 2015)

Een ICD-drager verbaasde zich erover dat hij van zijn cardioloog twee maanden niet mocht rijden omdat hij bij een tenniswedstrijd weliswaar in elkaar was gezakt en een tijdje bewusteloos was geweest maar geen terechte shock had gekregen.

Strikt genomen heeft de cardioloog echter gelijk. In de wet is namelijk niet alleen sprake van een wachttijd van twee maanden na een implantatie of terechte shock voordat men weer rijgeschikt kan worden maar datzelfde geldt ook als zich ernstige hemodynamische verschijnselen (duizeligheid of bewustzijnsverlies) hebben voorgedaan. In dit geval had de ICD de problemen opgelost door middel van overpacing en daarop baseerde de cardioloog zijn rijverbod. We zijn dit nog niet vaak tegengekomen maar gezien de wettelijke regeling had hij gelijk. 

Lees meer