Artikelen over het rijbewijs

Uitschakeling van de shockfunctie van de ICD vanwege verbeterde hartfunctie (maart 2017)

Het komt een enkele keer voor dat bij een patiënt met een biventriculaire ICD of CRT-D de shockfunctie wordt uitgeschakeld omdat naar het oordeel van de cardioloog de conditie van het hart zodanig is verbeterd dat hij de ICD-functie niet meer nodig heeft, zodat het apparaat alleen dienst doet als pacemaker. In dat geval geldt volgens onze informatie bij het CBR voor autorijden de regeling zoals die is omschreven in Regeling eisen geschiktheid 2000 artikel 6.7.3.: ‘Beperking van de geschiktheidstermijn tot maximaal tien jaar. Voor rijbewijzen van groep 2 is een specialistisch rapport vereist.’

De maximale geldigheidstermijn voor een rijbewijs van Groep1 is voor een pacemakerdrager daarmee gelijk aan die van een standaardrijbewijs. Voor een rijbewijs van Groep 2 is de maximale termijn 5 jaar.

De beperkende codes 100 en 101 zijn voor deze patiënt weliswaar dan niet meer van toepassing maar staan nog wel op het rijbewijs en er moet ook nog aan voldaan worden. Dat kan alleen ongedaan worden gemaakt door het aanvragen van een nieuw rijbewijs dat weer in overeenstemming is met de gewijzigde medische geschiktheid.

Gebruikt men het rijbewijs van Groep 1 alleen voor privé gebruik (gelijk aan code 100) dan kan men wachten met het melden van de wijziging in de medische geschiktheid bij het CBR tot het tijdstip waarop een nieuw rijbewijs moet worden aangevraagd. Dit is dan weer in overeenstemming met de gewijzigde medische situatie.

Heeft men het rijbewijs van Groep 1 ook nodig voor de uitoefening van een beroep, dan is het aan te bevelen wel zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan te vragen omdat de beperking van het  beroepsmatig gebruik tot maximaal 4 uur per dag en het verbod van personenvervoer en het doen besturen onder toezicht van derden (code 101) daarmee vervallen. Dat is ook van toepassing wanneer men weer gebruik zou willen maken van een rijbewijs van Groep 2 omdat dit met een pacemaker onder bepaalde voorwaarden mogelijk is.

Is er sprake van de ‘herleving’ van een rijbewijs van Groep 2 met daarop code 95 dan dient de aanvrager zich af te vragen of hij opnieuw aanvullende cursussen moet volgen omdat eerder behaalde certificaten maar vijf jaar geldig zijn. Zie voor meer informatie www.cbr.nl en tik vervolgens in: ccv. Code 95 cursussen.

Lees meer