Artikelen over het rijbewijs

Bij handtekening arts op Eigen verklaring is BIG-code vereist (juli 2012)

Sinds 1 januari 2012 eist het CBR dat een arts die een Eigen verklaring met of zonder geneeskundig verslag ondertekent, daarbij ook zijn BIG-code vermeldt. De maatregel is ingevoerd om fraude te voorkomen. Met deze code kan het CBR controleren of de ondertekenaar ook daadwerkelijk bevoegd is om de geneeskunde uit te oefenen.

(BIG-code: registratie van officieel erkende beoefenaars van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.)

Lees meer