Artikelen over het rijbewijs

Twee maanden wachttijd betekent niet automatisch na twee maanden weer autorijden (oktober 2015)

Het is een hardnekkig misverstand dat u als ICD-drager na verloop van de twee maanden wettelijk verplichte wachttijd na ICD-implantatie weer meteen mag autorijden. Was dat maar waar!

De reden is dat u volgens de wet na de ICD-implantatie twee maanden niet rijgeschikt bent. Pas daarna kunt (alleen) door het CBR opnieuw rijgeschikt worden verklaard en mag uw cardioloog u voor maximaal 5 jaar een geschiktheidsverklaring voor code 100 of 101 verstrekken waaruit blijkt dat zich tijdens de verplichte wachttijd geen problemen hebben voorgedaan.     

Zodra u in het bezit bent van de geschiktheidsverklaring van de cardioloog, kunt u die samen met de Eigen verklaring opsturen naar het CBR. Daarna bevestigt het CBR de ontvangst en als alle vereiste formulieren aanwezig zijn en juist en volledig zijn ingevuld (Weest u daar dus zeer alert op!), streeft het CBR ernaar - zoals door de directie van het CBR aan de STIN is toegezegd – om uw vrijwillige en tussentijdse melding van een gewijzigde gezondheidstoestand zo snel mogelijk in behandeling te nemen en u te laten weten dat u op het stadskantoor een nieuw rijbewijs kunt kopen. Meestal lukt dat binnen 4 weken. Wil het CBR om een of andere reden meer informatie, dan kan de procedure aanmerkelijk langer duren.

Samengevat: onder twee maanden wachttijd verstaat men de tijd tussen de datum van de ICD-implantatie en dag dat het nieuwe rijbewijs kan worden aangevraagd. De periode dat u niet mag autorijden duurt dus langer. 

Lees meer