Artikelen over het rijbewijs

Vervanging rijbewijs met code 100 door een rijbewijs met code 101 (februari 2017)

Een dankbare ICD-drager liet ons weten dat hij binnen drie werkdagen van het CBR een geschiktheidsverklaring ontving voor het aanvragen van zijn nieuwe rijbewijs met code 100. De vreugde was echter van korte duur want de man in kwestie had zijn rijbewijs nodig voor het uitoefenen van zijn  beroep en daar had hij een rijbewijs met code 101 voor moeten aanvragen. Gelukkig voor hem ontdekte hij zijn vergissing op tijd want is een rijbewijs met code 100 minder dan vier weken oud, dan kan de houder gebruikmaken van zijn recht op herkeuring en een verzoek daartoe - met vermelding van naam en adres van zijn behandelend cardioloog - richten aan het hoofd Medische zaken van het CBR te Rijswijk. Deze benadert dan zelf de cardioloog. In alle andere gevallen waarbij u reeds in het bezit bent van een rijbewijs met daarop code 100 en  op een bepaald moment uw rijbewijs ook beroepsmatig wilt gebruiken, bent u helaas verplicht een nieuw rijbewijs aan te vragen, met daarop de beperkende code 101. (zie  ww.stin.nl/Rij- en vaarbewijzen/Richtlijnen voor het aanvragen van een rijbewijs voor ICD-dragers)

Lees meer