Artikelen over het rijbewijs

Herkeuring van kentekenplichtig naar niet-kentekenplichtig motorrijtuig (april 2013)

Het is wettelijk mogelijk om een motorrijtuig, waarvoor een kenteken verplicht is, na de nodige aanpassingen door de RDW te laten herkeuren tot motorrijtuig met beperkte snelheid (25 km auto) zodat er zonder kenteken mee kan worden gereden. Een medewerker van de RDW was bereid de regeling voor ons op papier te zetten. Die luidt als volgt:

 

 ‘Als een kentekenplichtig voertuig (personenauto, bedrijfsauto) wijzigt in een niet-kentekenplichtig voertuig (zoals een motorrijtuig met beperkte snelheid) moet het voertuig voldoen aan de definitie die geldt voor een motorrijtuig met beperkte snelheid. Ook moet het voertuig voldoen aan de permanente eisen voor een motorrijtuig met beperkte snelheid. Om het voertuig “buiten registratie” te plaatsen is het noodzakelijk dat het voertuig wordt gekeurd bij één van de keuringsstations van de RDW. Als het voertuig voldoet dan wordt hiervan in het kentekenregister een aantekening gemaakt.

 

De definitie

Motorrijtuig met beperkte snelheid: motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:

a. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;

b. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;

 

 Het gebruik

De RDW houdt zich niet bezig met de eisen over het gebruik. Over het gebruik van een motorrijtuig met beperkte snelheid kunt u informatie inwinnen bij de politie. De politie is te bereiken via telefoonnummer 0900 8844 of de websites www.politie.nl of www.om.nl/verkeer.

 

Technische eisen

Het voertuig moet voldoen aan de hierboven genoemde definitie en aan de permanente eisen zoals die zijn beschreven voor iedere voertuigcategorie in hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen. De Regeling voertuigen is te vinden via de website www.wetten.overheid.nl. In elk geval geldt dat de maximum constructiesnelheid niet meer is dan 25 (plus 5) of 45 (plus 5) km/h en dat er geen voorziening aanwezig mag zijn die de controle op de maximum constructiesnelheid kan bemoeilijken.

 

Documenten overleggen

U dient het complete kentekenbewijs bij de keuring in te leveren. Ook moet u beide kentekenplaten inleveren.

 

Gang van zaken

U kunt de procedure in gang zetten door een brief met het verzoek om beëindiging van de kentekenregistratie naar de RDW te sturen. Het adres is: RDW afdeling VRD, Postbus 30000, 9640 RA  VEENDAM. Het is mogelijk dat uw voertuig moet worden gekeurd. In dit geval krijgt u van de RDW een bericht’.

 

Op advies van de medewerker van de RDW hebben wij ook contact gezocht met de politie over deze kwestie. Het antwoord luidde dat een ICD-drager met deze truck mag rijden omdat hij met de verklaring van de RDW kan aantonen, dat hij rijdt met een motorrijtuig met beperkte snelheid dat niet-kentekenplichtig is.

Lees meer