Artikelen over het rijbewijs

Wel of geen autorijden als de ICD wordt uitgezet (juli 2011)

Een ICD-drager vroeg ons of hij nu wel of niet mag autorijden als de ICD (tijdelijk) wordt uitgezet. Het antwoord van de Divisie Rijgeschiktheid van het CBR luidt als volgt:

 

Alleen als er medisch een dusdanige verbetering is opgetreden dat een ICD-drager zijn ICD niet meer nodig heeft en deze daarom door de behandelend cardioloog wordt uitgezet en/of verwijderd, kan deze ICD-drager het CBR vragen de beperkingen van zijn rijgeschiktheid op te heffen en de aantekening daarvan te laten verwijderen van zijn of haar rijbewijs. Het verzoek moet vergezeld gaan van een uitgebreid rapport van zijn behandelend cardioloog. Omdat de inwilliging in Veendam geregistreerd wordt door de RDW, dient de ICD-drager wel een nieuw rijbewijs te kopen zodat dit rijbewijs correspondeert met de aantekening in Veendam.

 

Wanneer een ICD-drager zijn ICD laat uitzetten door de behandelende cardioloog zonder dat er een medische verbetering is opgetreden, is de kans levensgroot dat een rechter de ICD-drager veroordeelt op grond van art. 5 en 6 van de Wegenverkeerswet (kapstokartikelen) omdat de ICD-indicatie nog altijd van kracht is. Het is zeer de vraag of een verzekeringsmaatschappij in dat geval overgaat tot uitbetaling van een schadegeval.

Lees meer