Artikelen over het rijbewijs

Rijles nemen als ICD-drager (april 2012)

Voordat aan iemand een rijbewijs wordt uitgereikt wordt hij beoordeeld op zijn rijvaardigheid en zijn medische geschiktheid. Voor de beoordeling van de rijvaardigheid kan een ICD-drager rijles nemen zoals elke Nederlander. Toch doet hij er verstandig aan vooraf zijn medische geschiktheid te laten beoordelen door zijn behandelend cardioloog. Zou deze namelijk van oordeel zijn dat hij geen Verklaring van rijgeschiktheid voor code 100 of 101 kan afgeven dan is het zonde om geld uit te geven aan dure rijlessen. Het is ook voor de rijinstructeur prettig om te weten dat zijn leerling met een ICD medisch rijgeschikt is. Hij loopt anders een onnodig risico.

Lees meer