Handige links

Informatielijn NZa

De NZa heeft een Informatielijn waar u terecht kunt met vragen, over (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG).

De Informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 14.00 uur op telefoonnummer 0900-7707070 (€ 0,05 per minuut). U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: informatielijn AT nza DOT nl.

 

Meer info www.nza.nl

Lees meer