Handige links

Contact Commissie Vakbekwaamheid chauffeurs (CCV)

De divisie CCV van het CBR verzorgt de examens voor professionals in wegvervoer, binnenvaart en logistiek en toetst de theoriekennis van beroeps- en privévliegers. CCV neemt jaarlijks circa 35.000 praktijkexamens en 90.000 theorie-examens af. Daarnaast erkent CCV verschillende wettelijk vereiste opleidingen en certificeert de nascholingscursussen en praktijktoetsen vanuit de Richtlijn vakbekwaamheid voor het behalen van de code 95.

CCV ontwikkelt haar activiteiten in nauwe samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties in de transportsector. Het gaat hierbij zowel om wettelijk verplichte examens, als rijexamens CDE, ADR, vakbekwaamheidsexamens en examens op verzoek van sociale partners uit de sector Transport en Logistiek. Daarnaast geeft CCV ook vaardocumenten af.

Bezoek- en postadres:  
Lange Kleiweg 30
2288 GK Rijswijk ZH
Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk ZH

Telefoon:
Via klantenservice CBR 0900 - 0210
Vanuit het buitenland is het telefoonnummer: +31 70 390 36 95. Dit nummer is alleen bereikbaar met een buitenlandse vaste telefoonaansluiting

Website:
www.cbr.nl/ccv.pp  Op de website vindt u een contactformulier.

Lees meer