Handige links

Zorgbelang Nederland

Burgers blijken onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten als patiënt En als zij al op de hoogte zijn, dan weten zij vaak niet hoe zij hun recht kunnen halen, Onder Zorgbelang Nederland zijn nu alle zorgbelangorganisaties  verenigd die streven naar het opheffen van het informatietekort over patiëntenrechten en die burgers helpen wanneer hen geen recht gedaan wordt in de gezondheidszorg.

Website: http://www.zorgbelangnederland.nl/      

Lees meer