Handige links

Stichting Klachten Gezondheidszorg en Zorgverzekeringen

Postbus 291

3700 AG Zeist

(030) 698 83 60

info AT skgz DOT nl

In de Zorgverzekeringswet die op 1 januari 2006 is ingevoerd, is geregeld dat de zorgverzekeraar de mogelijkheid moet bieden om geschillen over de uitvoering van de zorgverzekering voor te leggen aan een onafhankelijke instantie

 Om deze reden heeft zorgverzekeraars Nederland(ZN) samen met de Nederlandse Patiënten-Consumenten Federatie (NPCF) de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) opgericht. De stichting helpt bij het oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. Hiermee zijn  de Geschillencommissie Zorgverzekeringen en de Ombudsman Zorgverzekeringen ondergebracht in één onafhankelijke instantie. Oplossingen komen op twee manieren tot stand namelijk door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen als het om klachten gaat (bijvoorbeeld over bejegening) of door een bindend advies van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen als het geschillen betreft (bijvoorbeeld over de vergoeding van een medische behandeling).

Meer informatie kunt u vinden op: www.skgz.nl  

 

De adviezen die door de geschillencommissie worden afgegeven kunt u vinden op: http://www.skgzpro.nl/

Lees meer