Handige links

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is ontstaan door het samengaan van vijf patiëntenorganisaties: Stichting Hart in Beweging, Vereniging van Vaatpatiënten, Stichting Bloedlink, Hartezorg; vereniging van hartpatiënten, Stichting Hoofd Hart en Vaten.

 

Consumenten krijgen steeds meer keuzes, het zorgveld wordt complexer en de nazorg korter. Er zijn ongeveer één miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Er komt veel op mensen af na het constateren van een hart- of vaatziekte. Waar wil ik behandeld worden? Wat betekent mijn diagnose voor mij op langere termijn? Waar vind ik betrouwbare informatie? Hoe moet het verder na mijn operatie? Hoe kan ik gezond koken en bewegen? Hoe kan ik omgaan met de emoties die mijn aandoening bij mij teweegbrengt? Hoe doen anderen met dezelfde aandoening dit? De Hart&Vaatgroep helpt mensen met een hart- of vaatziekte om zelf weloverwogen keuzes te kunnen maken en om hun leven zo in te richten zoals zij dat willen.

 

De Hart&Vaatgroep wordt gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting en het Fonds PGO.

 

Secretariaat:
De Hart&Vaatgroep
"De Hartenark"

Prof. Bronkhorstlaan 2
3723 MB  Bilthoven

 

Postadres:
De Hart&Vaatgroep
Postbus 132
3720 AC  Bilthoven

T: 030 - 659 46 57
F: 030 - 656 36 77

 

E-mail: info@hartenvaatgroep.nl

Website www.hartenvaatgroep.nl

Lees meer