Handige links

Bijwerkingen van medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, hebt u ongetwijfeld al eens te maken gehad met meer of minder ernstige bijwerkingen.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb verzamelt alle klachten daarover en probeert zo bij te dragen aan de ontwikkelingen van medicijnen die deze bijwerkingen niet of slechts in hele mate vertonen.

U kunt bovendien zelf uw bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt melden.

Website: www.lareb.nl

Lees meer