Handige links

Association de Porteurs Défibrillateurs Cardiaques

Onder deze naam hebben de ICD-dragers in Frankrijk zich verenigd. Bent u de Franse taal machtig, dan is het wellicht interessant eens kennis te maken met onze zusterorganisatie in dat land.

Website: www.apodec.fr

Lees meer