Handige links

Geneesmiddelen; veiligheid & bijwerkingen

Het gebruik van geneesmiddelen dient zo veilig mogelijk te zijn. Tot op zekere hoogte zijn bijwerkingen onvermijdelijk,  elke gebruiker weet dat, maar ze moeten wel acceptabel zijn. De instantie die daarop toeziet in Nederland  is het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Deze instelling verzamelt alle informatie over bijwerkingen en neemt op grond van haar onderzoekingen en ervaringen passende maatregelen zoals het informeren van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dit college kan op haar beurt besluiten de indicatie van een medicijn te beperken of het in het ergste geval verbieden. Lareb kan haar werk alleen maar goed doen als ze beschikt over zoveel mogelijk informatie van gebruikers.
Voor melding van (ernstige) bijwerkingen die u ondervindt bij het gebruik van een bepaald medicijn kunt u terecht op de site.

Website: www.lareb.nl

Lees meer