Reiservaringen

Dit had heel anders kunnen aflopen (januari 2012)

W. G. M. Besjes-Hoebers

Evenals de meeste Nederlanders zijn ook ICD-dragers erg reislustig. Maar ze weten dat ze met hun ICD altijd het risico lopen op onverwachte problemen in het buitenland. Ze bereiden zich daarom goed voor op hun reizen naar verre oorden o. a. door zich via de website van de STIN op de hoogte te stellen van de adressen van ziekenhuizen waar ze eventueel met hun merk ICD terecht kunnen. In de meeste gevallen ontvangen wij positieve reacties over hun ervaringen met die centra in het buitenland. Dat dit niet altijd zo is blijkt uit het verhaal van mevrouw Besjes-Hoebers. Zij schrijft ons onder andere:

 

'In september 2011 besloten mijn man en ik om nog twee weken met de caravan naar Frankrijk te gaan. De tweede dag kwamen we aan op onze bestemming, het dorp Baix, vlakbij de plaats Privas. Na een vermoeiende reis gingen wij vroeg naar bed maar midden in de nacht hoorde ik plotseling een pieptoon. Na enkele seconden was het geluid weer weg en ben ik verder gaan slapen. 's Morgens hoorde ik het geluid weer en mijn man bevestigde mijn vermoeden: het was mijn ICD.

 

Ik heb meteen contact opgenomen met de afdeling Cardiologie in Sittard. Daar kreeg ik het advies om de ICD zo snel mogelijk te laten uitlezen zodat er vastgesteld kon worden wat het probleem was. Omdat ik een ICD heb van het merk Medtronic, hebben we meteen de website van die firma geraadpleegd. De site vermeldde twee ziekenhuizen in Avignon waar we terecht konden voor het uitlezen van het apparaat. Wij kozen voor het C.H. de la Durance ziekenhuis.

 

Daar aangekomen, vertelde ik dat ik mijn ICD wilde laten controleren maar ik kreeg meteen een operatiehemd aan en er werd een infuus in mijn arm geplaatst. Hoewel ik heftig protesteerde, werd er ook bloed afgenomen. Ik bleef proberen duidelijk te maken dat men alleen mijn ICD moest uitlezen en dat al deze maatregelen niet nodig waren maar tevergeefs. De taal bleek steeds weer het grote struikelblok te zijn. Uiteindelijk begreep men mij en werd ik met bed en al naar de afdeling cardiologie gebracht waar een cardioloog de ICD uitlas. Er werd een tweede cardioloog bijgeroepen en nadat ze met elkaar overlegd hadden, vertelden ze mij dat er volgens hen geen reden was om de vakantie af te breken. Ook na overleg met mijn cardioloog in Nederland bleef men van mening dat ik geen enkele risico liep. Wel moest ik, zodra ik terug in Nederland was, op controle komen. Wij zijn daarom tot het einde van onze vakantie in Frankrijk gebleven met om de vier uur het bekende piepgeluid. Op het laatst moesten we er zelfs om lachen.

 

Zodra we terug in Nederland waren, ben ik op controle gegaan en snel verging mij het lachen. Toen ik namelijk de uitdraai liet zien die in Avignon was gemaakt, schrok de ICD-verpleegkundige. Ze waarschuwde meteen de cardioloog. Uit de uitdraai bleek dat er sprake was van een draadbreuk. Dat had grote gevolgen kunnen hebben. Als door het bewegen de twee uiteinden tegen elkaar aan waren gekomen, had dit een verkeerd signaal naar mijn ICD kunnen afgeven waardoor deze in werking had kunnen treden. De gevolgen waren dan waarschijnlijk rampzalig geweest.

 

Mijn ICD werd direct uitgeschakeld en ik moest in het ziekenhuis blijven omdat men het een te groot risico vond dat ik, zonder bewaking door telemetrie, rondliep. Een week later had ik een nieuwe ICD en een nieuwe draad.

Naar aanleiding van het gebeuren heeft mijn cardioloog contact opgenomen met de firma Medtronic. Hij vertelde me dat uit het gesprek was gebleken dat de lijst op de website alleen maar aangeeft waar ziekenhuizen te vinden zijn die beschikken over controle-apparatuur voor Medtronic-ICD's maar niets zegt over de kennis die aanwezig moet zijn om aan de gemeten gegevens de juiste conclusie te trekken. Hij was daar zeer verbolgen over. Zijn advies was dan ook om bij problemen met de ICD in het buitenland altijd contact op te nemen met de behandelend cardioloog in Nederland en in overleg met hem te bepalen wat het beste is: in het land waar men zich bevindt een ziekenhuis zoeken waar men zeker kan zijn van de kwaliteit van de zorg of zo snel mogelijk richting Nederland te gaan.'

Tot zover het verhaal van mevrouw Besjes-Hoebers.

 

Reactie van Medtronic

 

Uiteraard heeft de redactie de firma Medtronic om een reactie gevraagd op dit verhaal. Deze luidt als volgt:

 

Medtronic betreurt het zeer dat deze patiënte niet de juiste diagnose heeft gekregen bij het uitlezen van haar ICD in een Frans ziekenhuis. De firma vindt het erg belangrijk dat ziekenhuizen, ook die in het buitenland, niet alleen een ICD kunnen uitlezen, maar ook in staat zijn de uitgelezen gegevens goed te beoordelen.

 

Daarom zullen we de lijst op onze Traveling-website herzien en waar mogelijk aanpassen om ervoor te zorgen dat patiënten, waar ook ter wereld, verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardige zorg - voor zover wij dat als externe partij kunnen beoordelen - die aansluit bij de eisen van Medtronic.

 

Verder adviseren wij ICD-dragers die in het buitenland verblijven, te allen tijde contact op te nemen met de eigen implanterend/controlerend cardioloog in Nederland, als er zich een probleem voordoet.

Als de patiënt gebruik maakt van CareLink, het patiëntenmonitoringssysteem op afstand van Medtronic, wijzen wij ten slotte op de mogelijkheid dat de behandelend cardioloog in Nederland de gegevens mee uitleest, terwijl de patiënt zich in het ziekenhuis in het buitenland bevindt.

Lees meer