Reiservaringen

Vakantie, heerlijk? (februari 2009)

Sjoukje de Valk-Rozendal: Mijn eerste ICD-schokken

Vakantie! Heerlijk na een enerverend jaar 2008 met veel onderzoeken en een ICD-implantatie. Even de boel de boel laten. Helaas is het anders gelopen.

 

In de zomer van 2007 constateerde men bij mij in de IJsselmeerziekenhuizen locatie Lelystad, waar ik nog in behandeling ben, een erfelijke myocardiopathie, een uitgezette linkerkamer, een niet goed functionerende hartklep en ritmestoornissen.

Zowel over de behandeling door de cardiologen als door de hartfalen-verpleegkundige en het personeel van de functie-afdeling Cardiologie in dat ziekenhuis ben ik erg tevreden. Mede daardoor verbeterde mijn aanvankelijk slechte situatie aanzienlijk. Zo herstelde de pompfunctie van mijn hart zich van ongeveer 15% naar 32%.

 

Een van de cardiologen vond het verstandig om bij mij een ICD te laten plaatsen maar hij verwachtte dat de ICD niet snel in werking zou treden. Er werd overleg gepleegd met een cardioloog in het OLVG te Amsterdam en in september 2008 werd een ICD geïmplanteerd.

Nadat we ons uitgebreid hadden laten informeren over vakantiemogelijkheden als ICD-draagster, vonden we op Gran Canaria in de buurt van de hoofdstad Las Palmas een casita om onze vakantie door te brengen. Deze bestemming hadden we uitgekozen omdat er in Las Palmas twee grote ziekenhuizen zijn die kennis hebben van ICD.

 

Na enkele rustige dagen kreeg ik maandag 26 januari mijn eerste twee schokken van de ICD. Dat de ICD ruim vier maanden na implantatie al zijn werk zou moeten doen, hadden mijn man en ik niet verwacht. Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Met de ambulance werd ik naar het Insular (ook wel San José) Universiteitsziekenhuis te Las Palmas vervoerd en daar opgenomen op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH).

 

Nadat ik 6 uren op een brancard op twee meter afstand van de balie had moeten liggen, kreeg ik van de dienstdoende cardioloog te horen dat ik een nacht moest blijven. De ICD kon niet worden doorgemeten, want de apparatuur werkte niet.

 

Ik verkeerde in de veronderstelling dat ik ieder moment naar de verpleegafdeling gebracht zou worden. Maar dat bleek niet het geval te zijn, omdat het in de ziekenhuizen in Las Palmas gebruikelijk blijkt te zijn dat men, wanneer men als patiënt wordt opgenomen op de SEH, twee dagen op die afdeling moet verblijven voordat men naar een verpleegafdeling gaat. Dit hield dus ook in dat ik de nacht moest doorbrengen op de SEH in alle drukte die een dergelijke afdeling nu eenmaal met zich meebrengt. De volgende dag werd mijn ICD afgelezen en mijn medicatie aangepast en in de loop van de middag ben ik uit het ziekenhuis ontslagen.

 

Het betreft hier dan wel een ziekenhuis met kennis van ICD, maar de daarbij behorende zorg was minimaal te noemen. Zo ging men niet in op mijn verzoek om mijn man te bellen omdat er dan gebeld moest worden naar een mobiel nummer via Nederland. Ook ontbraken de meest elementaire zaken zoals eten, drinken, medicijnen en rust. Bovendien werd er slecht gecommuniceerd en geïnformeerd! Ik heb me die nacht als een gevangene gevoeld!

Ik heb dit artikel geschreven omdat ik ICD-dragers die net als ik op vakantie willen gaan in het buitenland in overweging wil geven zich te realiseren dat de totale zorg in een ziekenhuis aldaar in sommige gevallen aanzienlijk minder kan zijn dan in Nederland, ook al beschikt men over kennis van de ICD. Ze kunnen zich dan de teleurstelling besparen die ik heb ervaren.

Mijn man en ik zijn blij dat we weer in Nederland zijn en gebruik kunnen maken van die kennis en de zorg van de Nederlandse ziekenhuizen!

 


Aanvulling redactie:

Een andere ICD-drager liet ons weten juist wel erg tevreden te zijn over een ziekenhuis op Gran Canaria en wel in Playa del Ingles. Hij werd daarheen gebracht nadat hij op het strand een acute hartstilstand had overleefd. In dit ziekenhuis werd ook meteen op professionele wijze een ICD geïmplanteerd. Zijn ervaring onderstreept dat het ontvangen van wel of geen goede zorg puur afhankelijk is van het ziekenhuis waarin je in het buitenland terecht komt maar ... geldt dat ook niet een beetje voor ons eigen land?

Lees meer