Handige links

Patiëntenfederatie Nederland

Deze federatie verstrekt adressen en aanvullende informatie over het merendeel van de patiënten- en consumentenorganisaties in Nederland.


Postadres:

Postbus 1539
3500 BM  Utrecht
Tel: 030-2970303


E-mail: npcf AT npcf DOT nl


Website: www.npcf.nl