Technische informatie

St Jude Medical: Merlin.net Patient Care Network of Patiëntenzorg vanuit huis (juli 2009)

W.Boute, Marketing Manager Atrial Fibrillation and Cardiac Rhyhtm Management

 

Telegeneeskunde, de internetdokter: allemaal kreten die we steeds vaker tegenkomen. Dat komt omdat er steeds meer systemen in gebruik worden genomen die dat mogelijk maken, zoals Merlin.net. Op wat dat betekent voor u als ICD-drager, nu en in de toekomst, wil ik in dit artikel graag nader ingaan.

 

Merlin.net: wat is het en hoe werkt het

U kent St. Jude Medical als fabrikant van o.a. pacemakers, ICD's, hartkleppen en hartkatheters om hartritmestoornissen op te sporen en te corrigeren. Recent heeft St. Jude Medical in Nederland het Merlin.net Patiëntenzorg Netwerk geïntroduceerd. Merlin of Merlijn zoals de Nederlandse naam luidt, is de tovenaar uit de Middeleeuwse verhalen rond koning Arthur. St Jude gebruikt deze naam voor alle vernieuwende projecten.

 

Het doel van dit netwerk is te komen tot een situatie waarbij de patiënt zoveel mogelijk vanuit huis wordt gevolgd wat betreft zijn hartaandoening. Dat gaat verder dan alleen de pacemaker of ICD op afstand controleren, waarvoor u nu veelal nog enkele malen per jaar naar het ziekenhuis moet. Naast deze meer technische controle van het functioneren van de ICD voorzien wij ook een grote toekomst voor het dagelijks bewaken van verschillende hartfuncties.

 

Maar eerst iets over het Merlin.net. Het centrum van dit netwerk bestaat uit een centrale opslag van alle gegevens die tijdens de totale levensduur van de pacemaker of ICD worden verzameld. Dat verzamelen kan op twee manieren: in het ziekenhuis, zowel bij de implantatie als bij controles, en vanuit uw huis. In het ziekenhuis gebeurt dat via het programmeerapparaat en thuis gaat dat via de Merlin@home zender.

Deze kan het beste op het nachtkastje worden geplaatst zodat deze iedere nacht even contact kan maken met de ICD om te controleren of er de afgelopen dag bijzonderheden zijn geregistreerd over het functioneren van het hart of het apparaat. Is dat het geval, dan worden alle gegevens automatisch naar de centrale gegevensopslag verstuurd en ziet de arts de volgende ochtend een berichtje op zijn computer of mobieltje met het verzoek om de gegevens van uw ICD even na te kijken. Wanneer er een aanpassing nodig is van uw ICD of uw medicatie zal de arts contact met u opnemen. Meestal zal er niets bijzonders zijn gebeurd en krijgt de arts geen melding. Dit alles gaat geheel automatisch. U hoeft hiervoor dus niets te doen.


De Merlin@home zender kan aangesloten worden op een vaste telefoonlijn maar werkt ook met een GSM-verbinding. Deze versie kan tevens vanuit het buitenland de gegevens doorgeven aan de centrale database. Ook komt er een versie voor de oudere ICD-modellen waarbij het noodzakelijk is dat de patiënt een antennekop op de ICD houdt om alle gegevens over te sturen.

Schematische voorstelling van het Merlin.net Patiëntenzorg Netwerk. Alle ICD-gegevens, inclusief de gegevens die de ICD verzamelt over bijvoorbeeld uw hartritmestoornissen, worden zowel vanuit het ziekenhuis als vanuit uw huis opgeslagen op een centrale plaats. De arts kan, waar ook ter wereld, altijd die gegevens inzien.


Belangrijk is ook dat Merlin.net "ziekenhuisvriendelijk" is. Zoals u weet, wordt er in ziekenhuizen meer en meer geautomatiseerd: steeds meer patiëntgegevens worden centraal opgeslagen in het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). Merlin.net is voorzien van een koppeling die het mogelijk maakt om alle gegevens direct naar dat ZIS door te sturen.


Merlin.net is een op internet gebaseerd netwerk. Dat maakt het mogelijk dat uw arts, waar ook ter wereld, kan inloggen in het netwerk en uw gegevens kan bekijken. Ook kan een ander ziekenhuis toegang verleend worden tot uw gegevens. Al deze mogelijkheden maken het systeem zeer flexibel en aanpasbaar aan nagenoeg iedere situatie. Bijvoorbeeld als het gewenst is de behandelend arts om raad te vragen maar hij/zij niet in het ziekenhuis aanwezig is. Of uw ICD is geïmplanteerd in een bepaald ziekenhuis maar alle controles daarna worden uitgevoerd door een ander ziekenhuis dichter bij u in de buurt.


Merlin.net werkt op alle pacemakers en ICD's van St. Jude Medical. De nu beschikbare Merlin@home zenders werken met ICD's die zonder enige actie van de patiënt de gegevens overzenden. Dit geldt voor de volgende modellen: Current, Promote, AnalyST en dezelfde modellen met de toevoeging "Accel". Dit is de nieuwste generatie ICD's. Zeer binnenkort zullen ook pacemakers worden uitgevoerd met deze technologie. Oudere modellen zullen met de eerder genoemde antennekop-versie van de Merlin@home zender moeten worden uitgelezen.



Naar de situatie van morgen

Het dagelijks bewaken van verschillende hartfuncties zal zeer waarschijnlijk een grote vlucht nemen in de nabije toekomst. Hierbij kunt u denken aan het registreren van hartritmestoornissen en zuurstoftekorten in het hart zelf, vochtophoping in de longen, verhoging van de bloeddruk, etc. Door deze afwijkingen vroegtijdig te signaleren en op tijd actie te ondernemen door het aanpassen van de ICD-functie of medicatie, zal hopelijk verergering van het ziektebeeld kunnen worden tegengegaan. Vaak is het namelijk zo dat een verslechtering van een hartfunctie, zoals een toename van bijvoorbeeld hartritmestoornissen, niet altijd tot klachten leidt en u dit dus ook niet rapporteert aan uw arts. Wanneer dit door een Patiëntenzorg Netwerk wordt gesignaleerd kan de arts, afhankelijk van de kans op mogelijke complicaties, nu al in een vroeg stadium beslissen actie te ondernemen en zo hopelijk complicaties voorkomen.


Tenslotte

Merlin.net zal in veel gevallen het aantal ICD-controles in het ziekenhuis kunnen verminderen en zal vroegtijdig verergering van een aantal hartaandoeningen kunnen signaleren. Maar het kan niet het persoonlijk contact tussen u en uw arts vervangen. Dit zal, afhankelijk van uw situatie, meer of minder frequent nodig blijven. En dat is maar goed ook: we blijven tenslotte mensen.

Lees meer

Open archief (14 artikelen)