Technische informatie

Nieuwe leadtechnologie biedt voordelen voor ICD-dragers (januari 2010)

Mireille van der Drift, Marketing Coordinator Boston Scientific Nederland

Twee ICD-fabrikanten (Boston Scientific en ST Jude Medical) lieten ons weten dat zij op de markt komen met een nieuw type lead dat veel voordelen biedt ten opzicht van de draden die tot nu toe gebruikt worden. De verwachting is dat binnenkort ook andere ICD- fabrikanten dit soort leads gaan gebruiken. De belangrijkste vooruitgang is dat dit nieuwe type lead, waarvan de aansluiting gestandaardiseerd zal worden en bruikbaar zal worden op ICD's ongeacht van welk merk. Mevrouw Van der Drift was bereid om voor onze lezers uiteen te zetten wat deze nieuwe ontwikkeling betekent en waarom ze van belang is voor ICD-dragers.

 

Een aantal jaar geleden is er een samenwerkingsverband opgezet tussen de ICD-firma's om een nieuwe vierpolige connector (stekker) te ontwikkelen. Door de aansluiting van de ICD-lead te versimpelen kan de ICD-pocket kleiner worden, wat meer comfort voor de ICD-drager kan betekenen. De opzet is om hierover afspraken met elkaar te maken en een nieuwe standaard te ontwikkelen. Ook artsen en andere mensen uit de medische wereld werken hieraan mee.

 

Boston Scientific is zo'n acht jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe leadtechnologie en deze is inmiddels onderzocht in een klinische studie. De verschillende ICD-firma's voeren op dit moment een eigen naam voor de nieuwe aansluitingen, bij Boston Scientific is dat bijvoorbeeld 4-SITE en bij ST Jude Medical SJ-4. Over enkele maanden is het zeer waarschijnlijk zo ver dat deze nieuwe standaard definitief door alle ICD-firma's ondertekend kan worden, waarna de naam van deze aansluiting bij alle firma's zal veranderen in DF-4. Daarbij staat DF voor DeFibrillation.

 

Bij Boston Scientific zijn de nieuwe 4-SITE leads ontworpen op basis van de huidige ICD-leads. ICD-leads bestaan grofweg uit een aantal delen: Allereerst is er een pace- en sense-deel (stimulatie en detectie), waarmee het hartritme in de gaten wordt gehouden. Via dit deel kan een hartritmestoornis door de ICD  gezien' worden. Als de pacemakerfunctie in de ICD actief is, ontvangt het hart via dit deel stimulatiepulsen op de geprogrammeerde frequentie. Daarnaast heeft een ICD-lead ook één of twee strakgewonden metalen spoelen rondom de lead, ook wel  coils' genoemd. Deze zijn nodig om een shock af te kunnen geven als er een hartritmestoornis gezien wordt. Zoals op het plaatje te zien is, lopen de geleiders van deze delen allemaal in één siliconen isolatieslang, tot circa 10 centimeter  voor het einde. Afhankelijk van het aantal coils dat de lead heeft, splitsen de geleiders zich op in twee of drie connectoren (stekkers). Deze connectoren worden in aparte poorten in de kop van de ICD geschoven en daar vastgezet met schroefjes.

 

Afbeelding van de oude en de nieuwe technologie.  Boven de tot nu toe gebruikte technologie met 2 of 3 connectoren. Daaronder de toekomstige DF-4 lead waarbij nog slechts sprake is van 1 connector (bron: Boston Scientific).

 

 

 

 

 

 

 

 

De speciale, ruimtebesparende poort van de ICD voor de bevestiging van de DF-4 lead. De  vier ringen die afzonderlijk contact maken met de vier polen op de leadconnector zijn duidelijk te zien (bron: ST Jude Medical)

 

 

 

 

Bij de nieuwe technologie zijn de twee à drie connectoren vervangen door slechts één connector, die met één schroefje wordt vastgezet in de ICD die daarvoor is voorzien van een speciale DF-4 poort. In deze poort bevinden zich een viertal ringen die afzonderlijk contact maken met de vier polen op de leadconnector. Het voordeel voor de implanterend cardioloog is dat er minder handelingen verricht hoeven worden, maar wat belangrijker is: er zal zich na implantatie minder draad in het zakje onder de huid bevinden. Daarnaast zijn er minder poorten nodig in de kop van de ICD, waardoor deze kleiner gemaakt kan worden en is het koppelstuk in de lead overbodig geworden: ook dit scheelt weer ruimte onder de huid van de drager. Kortom, als het gebruik van de DF-4 lead gemeengoed is geworden, is opnieuw sprake van een innovatie waarbij de patiënt centraal staat.

Lees meer

Open archief (14 artikelen)