Technische informatie

Langere levensduur van ICD’s en CRT-D’s : Goed voor iedereen! (april 2012)

Frank Linschoten, Marketing manager Boston Scientific Nederland B.V.

De levensduur van een ICD of CRT-D is een onderwerp dat in gesprekken met ICD-dragers regelmatig ter sprake komt.  Hoe lang gaat mijn ICD eigenlijk mee?' is een vaak gestelde vraag. Ruim 70% van de ICD-dragers maakt zich zorgen over de levensduur van hun ICD of CRT-D. Daarnaast wil ook het merendeel van de ICD-dragers een zo klein mogelijk apparaat. Vaak zijn deze twee wensen in tegenspraak met elkaar. In het verleden ging het verkleinen van de ICD namelijk meestal gepaard met een kortere levensduur van de batterij omdat deze ook verkleind moest worden.

 

Wanneer we kijken naar de literatuur over de gemiddelde levensduur van ICD's en CRT-D's die geïmplanteerd zijn na 2002, blijkt dat deze apparaten tussen de vijf en de zes jaar meegaan. Dit zijn allemaal ICD's/CRT-D's die gebruik maken van een batterijtechniek die al vele jaren gebruikt wordt. Dit type batterij heeft al die jaren prima gefunctioneerd, maar nieuwe technieken en nieuwe ICD-functies vragen steeds meer van de batterij. Een voorbeeld van een dergelijke nieuwe techniek is het op afstand controleren van een ICD.

 

Dat er steeds meer gevraagd zou worden van de batterij, heeft Boston Scientific al jaren geleden zien aankomen. In combinatie met het streven naar het ontwikkelen van een ICD met een zo lang mogelijke levensduur, heeft dit ertoe geleid dat de firma toen al heeft besloten om te investeren in onderzoek daarvoor. Deze investering heeft geleid tot de productie van een nieuwe batterij die ondanks een gelijkblijvend volume een grotere capaciteit heeft. Met andere woorden, de ICD gaat langer mee zonder dat hij groter wordt.

 

 

 

In dit soort blauwe 'kasten' zijn meer dan 7000 exemplaren van de nieuwe
batterij getest om het batterijgedrag volledig in kaart te brengen en daardoor
de betrouwbaarheid te kunnen garanderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een ICD met een langere levensduur op de markt te brengen is alleen de ontwikkeling van een nieuwe batterij niet genoeg. Daarnaast moet er ook goed gekeken worden hoe het energieverbruik van de ICD's en CRT-D's kan worden teruggebracht. Een grotere batterijcapaciteit in combinatie met een lager verbruik heeft geleid tot een veel langere levensduur dan we voorheen gewend waren. Afhankelijk van het type ICD en de instellingen kan de levensduur nu zelfs oplopen tot meer dan twaalf jaar.

Door het toepassen van deze nieuwe technieken is het mogelijk om ICD's en CRT-D's te implanteren die kleiner en platter zijn dan vergelijkbare producten maar die veel langer meegaan. Voor u als ICD-drager zal dit resulteren in minder vervangingen. Gezien de veelvuldig gestelde vraag:  Hoe lang gaat mijn ICD eigenlijk mee?' zal dit voor de meeste patiënten een prettige gedachte zijn.

 

 

 

 

 

De ENERGEN-ICD maakt gebruik van de nieuwste batterijtechnologie, waardoor de levensduur kan oplopen tot meer dan twaalf jaar, terwijl hij kleiner en dunner is dan oudere types.

 

 

 

 

 

 

Het verlengen van de levensduur van een ICD of CRT-D heeft niet alleen grote voordelen voor de ICD- drager. Ook in ons huidige economisch klimaat is het zeer gewenst dat ICD's en CRT-D's een langere levensduur hebben. Er moet bezuinigd worden op allerlei gebieden met name in de gezondheidszorg. Dat is volgens de overheid de enige manier om zorg betaalbaar te houden.

Als het gaat om kostenbesparing binnen de gezondheidszorg zijn er verschillende opties. Er kan gedacht worden aan efficiënter werken, minder procedures toepassen, goedkopere producten gebruiken etc. maar één ding is duidelijk: alle betrokken partijen dienen een bijdrage te leveren. In de ogen van Boston Scientific nu is de vervaardiging van betrouwbare en innovatieve producten daarvoor een efficiënte manier. ICD's en CRT-D's met een langere levensduur zijn daarvan een goed voorbeeld.

 

 Hoe kan een langere levensduur van ICD's en CRT-D's bijdragen aan het verlagen van de kosten binnen de gezondheidszorg?' zult u zich afvragen. Alleen een langere levensduur van een ICD of CRT-D zorgt er namelijk niet voor dat de kosten voor de daadwerkelijke implantatieprocedure (operatie) naar beneden gaan. De kostenbesparing blijkt pas op de lange duur omdat deze nieuwste types minder vaak vervangen hoeven te worden. Dat betekent uiteindelijk minder frequent kosten voor de operatie en lagere kosten per ICD-drager.

 

Een paar voorbeelden:

Stel dat het implanteren van een ICD of CRT-D ongeveer € 30.000 kost. Op het moment dat een ICD maar zes jaar meegaat, betekent dit dat de kosten per jaar per ICD-drager € 5000 zijn. Gaat de ICD twaalf jaar mee, dan zal dit resulteren in een halvering van de kosten per jaar per ICD-drager.

 

Wanneer een ICD-drager twintig jaar gebruik maakt van ICD's met een levensduur van zes jaar, bedragen de totale kosten die voor hem gemaakt worden € 100.000. Implanteert men ICD's met een levensduur van twaalf jaar dan kost dit maar de helft. U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat we over enorm grote bedragen praten als we kijken naar alle ICD-dragers samen.

 

In werkelijkheid zullen de kosten waarschijnlijk nog verder afnemen. Implanteren van ICD's en CRT-D's met een langere levensduur betekent minder operaties voor vervanging. Omdat iedere ingreep complicaties met zich mee kan brengen en daardoor extra kosten, neemt het risico daarop eveneens af. Daardoor wordt het kostenplaatje nog lager terwijl de ICD-drager minder ongemak ondervindt.

 

Wil de productie van ICD's met een lange levensduur rendabel zijn, dan moeten niet alleen de apparaten betrouwbaar zijn maar het hele systeem. Dat geldt vooral voor de elektrodes. Een ketting is nu eenmaal niet sterker dan de zwakste schakel! Sinds jaar en dag steekt Boston Scientific daarom heel veel energie in de ontwikkeling van betrouwbare elektrodes. Alle prototypes worden uitvoerig getest en tijdens het gebruik wordt voortdurend geëvalueerd of ze voldoen aan de gestelde verwachtingen. Zo ontstaat een ICD-systeem dat jarenlang probleemloos kan functioneren.

 

 

 

Betrouwbare elektrodes zijn een essentieel onderdeel in een ICD-systeem. Hier zit u een Boston Scientific shockelektrode met nieuwste standaard DF-4 aansluiting.

Alleen roepen dat we in staat zijn om ICD's te produceren met een levensduur van meer dan tien jaar is niet genoeg. Daarom heeft Boston Scientific ervoor gekozen om ook met bijpassende garantievoorwaarden te komen en de garantietermijn te verlengen tot maximaal tien jaar. Dit betekent onder andere dat het financiële risico voor deze firma is als een ICD eerder leeg raakt door bijvoorbeeld energieongunstige instellingen. Op zijn elektrodes geeft Boston Scientific al vele jaren een levenslange garantie.

Zowel ICD-dragers als het huidige economische klimaat vragen om een langere levensduur van ICD- en CRT-D systemen. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om aan deze vraag te voldoen. Zo draagt innovatie bij aan een hogere kwaliteit van leven voor de ICD-drager en tegelijkertijd aan het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Kortom: Een langere levensduur van een ICD en CRT-D is goed voor iedereen!

Lees meer

Open archief (14 artikelen)