Technische informatie

Implanteerbare Cardioverter Defibrillator: een blik in de toekomst (januari 2006)

J.W. Beijer, marketing specialist Medtronic BV

Inleiding
Hoe zal de toekomst van de ICD eruit zien? Is het zo dat de huidige technieken de eerstkomende tijd nog prima zullen voldoen, of zijn er veelbelovende ontwikkelingen te verwachten? De snelheid waarmee technische mogelijkheden tot nu toe zijn toegepast is zeer hoog geweest. De vraag is echter, of deze snelheid in ontwikkelingen zal voortduren?

 


 

Implantaties in Nederland
In het NRC Handelsblad van dinsdag 31 mei 2005 schrijft prof. dr. Martin Schalij: "Vroeger kregen mensen een tabletje, een bètablokker, om hartkloppingen tegen te gaan. Nu zullen specialisten eerder zoeken naar een definitieve oplossing voor hartritmestoornissen."

 

 

In Nederland worden op dit moment zo’n 110 patiënten per miljoen per jaar geholpen met een ICD. In de Verenigde Staten is dat aantal ongeveer 500 per miljoen. Gelukkig groeide in Nederland het aantal implantaties in vier jaar tijd van zo’n 500 naar 1800.

 

 

In 1980 waren ICD’s grote apparaten die in de buik geplaatst werden. Tegenwoordig gebruiken we kleine apparaten die in het bovenste deel van de borstkast worden geplaatst

 

 

Vochtstatusbewaking: Optivol
Een van de nieuwste toepassingen van de ICD is het meten van de vochtstatus in de thorax. Vochtophoping daarin is één van de belangrijkste complicaties die zich kunnen voordoen bij patiënten met hartfalen en een veel voorkomende oorzaak voor zogenaamde “draaideuropnames”.

 

 

Klinisch onderzoek heeft aangetoond, dat er een relatie bestaat tussen veranderingen in de weerstand van de thorax (intrathoraxale impedantie) en de vochtophoping in de longen. Naarmate namelijk de hoeveelheid vocht in de longen toeneemt, daalt de weerstand van de thorax. Op basis van dit principe heeft Medtronic een systeem ontwikkeld, Optivol genaamd, dat is ingebouwd in de nieuwste biventriculaire ICD voor hartfalenmanagement, de Medtronic InSync Sentry-TM. Optivol vochtstatusbewaking is de eerste algemeen verkrijgbare methode voor dit soort vochtmeting. Het meet vele malen per dag de hoeveelheid vocht in de longen, zodat snel medicijnen kunnen worden voorgeschreven, als dat nodig is.

 

 

De ICD als (mede-)bepaler van de diagnose?
OptiVol-vochtstatusbewaking is een aanvullende bron van informatie voor de behandeling van de patiënt, maar is niet bedoeld als vervanging van de onderzoeken die deel uitmaken van de standaard klinische zorg. Dit laatste zal echter ook sterk veranderen, want het duurt niet zo lang meer of de ICD krijgt een belangrijk aandeel in het stellen van de diagnose, op grond van de gegevens die hij van de patiënt registreert.

 

 

Natuurlijke werking van het hart promoten: Managed Ventriculair Pacen (MVP)
De afgelopen jaren is veel bewijs uit studies aangeboden, waarin gesuggereerd wordt, dat ICD’s en pacemakers de natuurlijke werking van het hart meer moeten promoten. In de laatste modellen ICD’s en pacemakers van Medtronic is dit omgezet in een technische ontwikkeling genaamd MVP. Het hart wordt iedere slag gemonitord en als het nodig is springt de ICD/pacemaker bij om het hart te ondersteunen. Het concept klinkt simpel,maar toch duurde het meerdere jaren voordat een, wederom, unieke ICD, de “Intrinsic” op de markt kon worden gebracht, die deze functie kan uitvoeren.

 

 

WiFi, Bluetooth, GPRS, UWB, UMTS: Wireless telemetrie in de ICD
Een techniek die wereldwijd zijn intrede heeft gedaan bij mobiele telefoons en computers, draadloze communicatie, is nu ook binnenkort beschikbaar in de ICD. De communicatie van de ICD met zijn omgeving zal in de toekomst plaatsvinden zonder tussenkomst van een uitleesapparaat. Tijdens de operatie, bij controles en in met name in de thuissituatie heeft dit meerdere voordelen. Een voorbeeld is de gang van zaken tijdens een operatie.

 

Monitoring van de ICD thuis: Carelink®
Thuis-monitoring is een techniek die ook beschikbaar komt in Nederland. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze invoering kan plaatsvinden. In de toekomst is het dus ook in ons land mogelijk om vanuit thuis contact te maken met de verschillende behandelaars in het ziekenhuis. In de Verenigde Staten wordt dit systeem, dat Medtronic op de markt brengt onder de naam “Carelink®” al toegepast. Het voordeel is dat, snel en veilig gegevens kunnen worden verstuurd naar het ziekenhuis als dit gewenst is of vooraf gepland. Hierdoor worden de mogelijkheden van monitoring verruimd en kan het behandelende centrum nauwlettend volgen of er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van diagnostiek en therapietoediening.

 

Conclusie
Huidige technieken blijven zich met grote stappen verbeteren. Er zijn tal van veelbelovende technische ontwikkelingen, waarin veel tijd en geld wordt geïnvesteerd. De vraag of deze snelheid in ontwikkelingen zal blijven, wordt door Medtronic dan ook positief beantwoord. Medtronic heeft als uitgangspunt dat jaarlijks 10% van de omzet wordt geïnvesteerd in research en ontwikkeling. Hierbij geldt altijd een uiterst streven naar kwaliteit en veiligheid.

 

Medtronic is een wereldwijd gevestigd bedrijf met meer dan 35.000 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Minneapolis in de VS. In Nederland is Medtronic gevestigd in Heerlen. Daar is ook een groot distributiecentrum van waaruit dagelijks meer dan 33.000 producten klaar staan voor verzending naar alle landen in de wereld behalve de VS.

 

Medtronic streeft er continu naar bij patiënten de pijn te verlichten, hun gezondheid te verbeteren en hun levens te verlengen. Als u meer wilt weten over het feit, waarom iedere 6 seconden iemand op de wereld geholpen wordt door een Medtronic product, dan kunt u op de volgende websites informatie verkrijgen:

www.medtronic.com
www.optimalpacing.com

U kunt ook contact opnemen met Medtronic Nederland, tel. 045-5668800.

Lees meer

Open archief (14 artikelen)