Technische informatie

Boston Scientific start met LATITUDE in Nederland (oktober 2009)

Sander Klaphake, Latitude specialist

Recent heeft Boston Scientific in Nederland het LATITUDE patient management systeem geïntroduceerd. Met dit systeem kan de cardioloog de ICD op afstand controleren en mogelijke problemen vroegtijdig onderkennen. Op dit moment is het systeem al in enkele ziekenhuizen beschikbaar. Later dit jaar volgen andere centra. In het onderstaande artikel willen wij graag uitleggen wat LATITUDE voor u als ICD-drager kan betekenen. Verder laten we de eerste LATITUDE gebruiker buiten de Verenigde Staten aan het woord over zijn ervaringen.

 

Hoe het systeem  werkt

 

Het LATITUDE patient management systeem gebruikt een zogenaamde Communicator om de gegevens uit de ICD te verzamelen. Het is een klein apparaatje met een antenne en een telefoon- en stroomaansluiting voor bij de patiënt thuis. Via de antenne communiceert de Communicator met de ICD. De Europese versie van LATITUDE is geschikt voor de draadloze Teligen (ICD) en de Cognis (CRT-D).

 

 

 

 

De Communicator leest de informatie uit de ICD uit volgens een schema dat ingesteld is door het ziekenhuis en stuurt de gegevens door naar een zwaar beveiligde server in Amsterdam. Deze gegevens kunnen via een veilige website die voor uw arts en technicus via een wachtwoord toegankelijk is, worden ingezien. Dit gaat allemaal zonder dat u er iets van merkt want de communicatie met de ICD is volledig draadloos.

 

 

De Communicator zal de ICD zoeken en wanneer de ICD-drager in de buurt van de Communicator is de gegevens opvragen en doorsturen. Een goede plek voor de Communicator is dus bijvoorbeeld op het nachtkastje of een andere plek in huis waar de ICD-drager gedurende langere tijd verblijft.

 

Welke informatie kan via LATITUDE naar het ziekenhuis worden gestuurd?

Het LATITUDE systeem kan dezelfde informatie aan het ziekenhuis doorgeven als die welke in het ziekenhuis uitgelezen wordt bij een ICD controle. Het systeem stelt het ziekenhuis in staat om per patiënt te bepalen welke informatie moet worden doorgegeven aan de behandelend cardioloog en/of ICD-technicus zodat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon in het ziekenhuis terecht komt. Te denken valt aan informatie over:

  1. Functioneren van de ICD, bijvoorbeeld de batterijstatus;
  2. Meetwaardes zoals hartslag, eventuele shocks en dagelijkse doormeting van de draden;
  3. Diagnostische informatie zoals activiteit en hartritmevariabiliteit;

Indien nodig kan het systeem voor hartfalenpatiënten aangevuld worden met een speciale gewicht- en bloeddruksensor. Deze zenden de laatste meting(en) via de Communicator ook automatisch en draadloos door naar het LATITUDE systeem. Deze extra informatie kan nuttig zijn voor de arts of hartfalenverpleegkundige om het verloop van het hartfalen van de patiënt nog beter in de gaten te houden. Als u de weegschaal en bloeddrukmeter ook voorgeschreven heeft gekregen van uw arts, dient u op de aangeven momenten deze metingen te doen. De rest gaat als vanzelf.

 

Hoe wordt de informatie verzonden?

De Communicator haalt de gegevens draadloos uit de ICD en stuurt deze vervolgens over een standaard telefoonlijn naar LATITUDE. Omdat de Communicator een gratis nummer belt, zijn er geen kosten voor de LATITUDE gebruiker.

 

Wat zijn de voordelen

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan het LATITUDE systeem het aantal controles in het ziekenhuis sterk verminderen en daarmee tijd besparen voor zowel de patiënt als het ziekenhuis. Er zijn bovendien meer gegevens frequenter beschikbaar, waardoor men eventuele problemen vroegtijdig kan herkennen. Het gevoel dat de ICD goed in de gaten gehouden wordt, ervaart de patiënt doorgaans als prettig. Als u regelmatig voor langere tijd in het buitenland verblijft, is het fijn om te weten dat LATITUDE in heel West-Europa werkt en dat u de Communicator eventueel kunt meenemen.

Lees meer

Open archief (14 artikelen)