Technische informatie

BIOTRONIK Home Monitoring®: Uw hart en ICD in vertrouwde handen (april 2009)

Henry van Dorst, marketing manager Cardiac Rhythm Management

Inleiding

De implantaten van het merk BIOTRONIK die met de Home Monitoring functie zijn uitgerust, en waarbij de cardioloog een CardioMessenger II® heeft verstrekt, kunnen automatisch diagnostische, therapeutische en technische informatie uit het hart van de patiënt naar de behandelend cardioloog verzenden. Deze informatie kan o.a. betrekking hebben op ritmestoornissen die zijn opgetreden, therapieën die zijn afgegeven, de batterijstatus van de pacemaker en/of de ICD en de toestand van de elektroden die zorgen voor de energieoverdracht van de ICD/pacemaker naar het hart. Zo blijft de patiënt zelfs op afstand nog "zichtbaar" voor zijn behandelend cardioloog. Een zeker en veilig gevoel.

 

Hoe werkt Home Monitoring nu in de praktijk

In de kop (header) van de ICD bevindt zich een antenne die het mogelijk maakt de informatie vanuit de ICD naar een patiëntenapparaat, de "CardioMessenger", te verzenden. De CardioMessenger II ontvangt deze informatie, codeert en verstuurt deze via het mobiele netwerk (GPRS) automatisch naar een centrale computer bij BIOTRONIK in Berlijn. De informatie op deze centrale computer wordt gekopieerd om uw gegevens altijd te waarborgen. Deze informatie wordt vervolgens in Berlijn weer automatisch zichtbaar gemaakt en beschikbaar gesteld via een beveiligde website die alleen voor uw behandelend cardioloog zichtbaar is.

 

Het contact met de specialist

De ICD of pacemaker wordt in het ziekenhuis zodanig geprogrammeerd dat deze dagelijks op een bepaald tijdstip (meestal  s nachts) de informatie uit de ICD/pacemaker via de CardioMessenger II verzendt. Het is daarom raadzaam om de CardioMessenger II gedurende de nacht naast het bed te plaatsen. Belangrijke gebeurtenissen kunnen hierdoor vroegtijdig worden ontdekt zodat er ook tijdig op kan worden gereageerd. Voor het overzenden van de informatie uit de ICD/Pacemaker naar de centrale computer mag de maximale afstand tussen beide apparaten niet meer dan 2 meter bedragen.

 

Als u de CardioMessenger II gedurende de hele dag met u meedraagt en er gedurende de dag een belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden, kan er onmiddellijk een bericht (e-mail of SMS) naar de behandelend cardioloog worden gestuurd. Deze kan in dit geval via een beveiligde website inloggen en de informatie die de ICD heeft verstuurd, beoordelen. In veel gevallen zal ook een hartfilmpje worden meegestuurd (ECG). Indien de cardioloog het nodig acht, kan hij U naar het ziekenhuis laten komen voor een ICD- dan wel pacemakercontrole.

 

 

Hartfilmpje, verzonden via Home Monitoring

 

 

Waar moet ik als patiënt op letten als ik BIOTRONIK Home Monitoring gebruik?

In principe heeft Home Monitoring geen speciale gebruiksaanwijzing. De CardioMessenger II is een soort mobiele telefoon en moet regelmatig worden opgeladen. Indien u 's nachts de CardioMessenger II in het laadstation naast uw bed plaatst, kunt u de CardioMessenger II de gehele dag bij u dragen. U kunt het apparaat bijvoorbeeld aan uw riem of in uw tas doen, minimaal 20 cm verwijderd van uw ICD, wat ook geldt voor elke andere GSM telefoon. Indien een CardioMessenger enige dagen geen bericht meer verstuurd heeft, om wat voor reden dan ook, kan uw behandelend cardioloog hierover ook geïnformeerd worden.

 

CardioMessenger II en II-S: Wat is het verschil?

De data functionaliteit van beide apparaten is gelijk. Het verschil is dat de CardioMessenger II een draagbaar apparaat is en de CardioMessenger II-S niet. De cardioloog moet bepalen of het noodzakelijk is dat u het apparaat 24 uur per dag bij u draagt. In dat geval bent u aangewezen op Cardiomessenger II. CardioMessenger II-S is in principe geen draagbaar apparaat en is bedoeld om altijd naast uw bed te plaatsen. Het voordeel hiervan is dat de CardioMessenger II-S altijd verbonden blijft met de stroomvoorziening. Indien u langere tijd van huis gaat, bijvoorbeeld op vakantie, dan kunt u, net als de CardioMessenger II, deze ook meenemen en deze ook ter plekke aansluiten op het lichtnet.

 

Wereldwijd bereikbaar

Om ervoor te zorgen dat u ook tijdens een reis in het buitenland informatie via BIOTRONIK Home Monitoring kunt verzenden, heeft BIOTRONIK een verdrag afgesloten met een van de grootste aanbieders ter wereld van het GSM/GPRS netwerk: T-Mobile. Dit houdt in dat Home Monitoring overal ter wereld functioneert waar T-Mobile of een van haar partners netwerkaanbieders bereikbaarheid heeft zodat de informatie naar uw behandelend cardioloog kan worden gestuurd.

In de meeste Europese landen, Amerika en Canada maar ook daarbuiten zal BIOTRONIK Home Monitoring normaal functioneren. Het kan echter voorkomen dat een land geen verdrag heeft met T-Mobile en Home Monitoring daar niet werkt. Op de website http://www.biotronik.com/ staat een actuele lijst met landen waar Home Monitoring in ieder geval functioneert. Binnenkort zal op de Nederlandse patiëntenpagina van de Website uitvoerige informatie verschijnen over het functioneren van Home Monitoring.

 

Tot Slot

Met behulp van nieuwe technieken zoals Home Monitoring wordt uw behandelend cardioloog dagelijks en automatisch geïnformeerd over belangrijke veranderingen in de status van uw ICD/pacemaker en kan de cardioloog inzicht krijgen in het resultaat van de gekozen behandelingen, zonder dat U daarvoor zelf in het ziekenhuis aanwezig behoeft te zijn. Deze extra service kan U als patiënt een zeker en vertrouwd gevoel geven.

Lees meer

Open archief (14 artikelen)